17 juli, 2017

Zet je afval buiten voor je slapen gaat!

campagne afvalbeleidAGSO Knokke-Heist en de gemeentelijke milieudienst roepen deze zomer in hun campagne op om samen voor een proper Knokke-Heist te gaan. Deze zomercampagne is een oproep om het afval zo laat mogelijk buiten te plaatsen en correct aan te bieden zodat de meeuwen geen kans krijgen. Ook de ondergrondse betaalcontainers waar je 24 op 24 uur terecht kan met je afval, worden in de campagne extra in de kijker geplaatst.

 

Nachtophalingen

Sinds januari 2017 wordt in Knokke-Heist het huisvuil ’s nachts opgehaald. Concreet betekent dit dat het huisvuil vanaf 22 uur wordt opgehaald. Deze nachtophalingen werden ingevoerd om de meeuwenproblematiek in Knokke-Heist aan te pakken. Daarom kozen AGSO Knokke-Heist en de milieudienst ervoor om tijdens de zomercampagne een algemene oproep te doen om het huisvuil zo laat mogelijk buiten te plaatsen. Tijdens de zomer zullen de burgers, tweedeverblijvers en toeristen hier zoveel als mogelijk attent op gemaakt worden.

 

campagne voeren afvalbeleid6 betaalcontainers

Daarnaast worden de alternatieven om het huisvuil correct aan te bieden ook in de kijker geplaatst. Knokke-Heist beschikt al een paar jaren over 6 betaalcontainers waarin het afval tegen betaling van € 2 op ieder moment in gedeponeerd kan worden. Het gebruik van een reglementaire afvalzak is dan niet nodig.

 

Promoteam

Een promoteam zal opnieuw het straatbeeld van Knokke-Heist kleuren. Twee jobstudenten trekken dagelijks naar drukbezochte evenementen en plaatsen. Aan de hand van een spel wordt uitgelegd waar de betaalcontainers zich bevinden en op welke manier het afval correct aangeboden kan worden. Ook voor andere vragen omtrent het nieuwe afvalbeheer kan het promoteam aangesproken worden.

Uiteraard blijft goed sorteren en recycleren van groot belang. Op die manier gaan we samen voor een proper Knokke-Heist en geven we meeuwen geen kans!