23 maart, 2017

Werkzaamheden Keuvelhoekstraat opnieuw op schema

werken KeuvelhoekstraatDe rioolwerkzaamheden in de Keuvelhoekstraat vanaf de Magere Schorre tot aan het Tijl- en Neleplein zitten na wat vertraging opnieuw op schema. In fase 1 (tussen Magere Schorre en Duivelsputlaan) is de plaatsing van de hoofdriolering voor het vuil- en regenwater afgerond. De huisaansluitingen op de riolering zijn nagenoeg voltooid tussen de Lindelaan en de Magere Schorre. In het overige deel van fase 1 is men bezig met het uitvoeren van de huisaansluitingen. Aansluitend zal gestart worden met de aanleg van de bovenbouw (voetpaden, parkeerstroken en rijweg). Deze werken zullen starten vanaf het kruispunt van de Keuvelhoekstraat met de Magere Schorre en zullen uitgevoerd worden in de richting van de Sint-Jansschool. Onder normale weersomstandigheden zou de eerste fase tegen eind juni 2017 afgewerkt moeten zijn.

Tijdelijke parking op het Tijl- en Neleplein

In fase 2 (Duivelsputlaan) en fase 3 (Keuvelhoekstraat tussen Duivelsputlaan en Tijl- Neleplein) worden momenteel de nutleidingen (gas, elektriciteit, drinkwater, telecom) vernieuwd. Het betreft hier voornamelijk werken in de voetpadzone.  Het trottoir wordt na de uitvoering van werkzaamheden van de nutsmaatschappijen tijdelijk hersteld in afwachting van de eigenlijke rioleringswerken. Om een oplossing te bieden voor het Keuvelhoekstraat verkeersbordenniet beschikbaar zijn van alle parkeerplaatsen in de Keuvelhoekstraat tijdens de uitvoering van de werken, wordt er een tijdelijke parking aangelegd op een gedeelte van het Tijl- en Neleplein. Er is een tijdelijke steenslagverharding aangebracht tussen het bestaande wandelpad door het park en de Duivenlaan. Langs de noordzijde in de Charles de Costerlaan blijft het afscheidingsmuurtje behouden tot de heraanleg van het plein. De bomen werden gerooid met uitzondering van de centrale Koningslinde die behouden blijft. Toegang tot de steenslagparking is mogelijk vanaf de Duivenlaan. Deze tijdelijke parking zal ook gebruikt kunnen worden tijden de uitvoering van de riolerings- en wegeniswerken in fase 3 waarvan de start voorzien is na de zomer (begin september 2017).

Aangepaste fasering voor fase 2

Fase 2 (Duivelsputlaan) is de meest ingrijpende fase voor de verkeersafwikkeling van de Sint-Jansschool. In samenspraak met de school werd daarom gekozen voor een oplossing waarbij de uitvoeringstijd van de werken tot een minimum herleid wordt. De oplossing houdt in dat fase 2 gesplitst wordt in het gedeelte ten noorden van de Keuvelhoekstraat (tussen Keuvelhoekstraat en Magere Schorre) en het gedeelte ten zuiden van de Keuvelhoekstraat (tussen Duivelsputlaan en Keuvelhoekstraat). Het gedeelte Tijl en NelepleinDuivelsputlaan (tussen Graaf Jansdijk en Keuvelhoekstraat) wordt uitgevoerd samen met fase 3 (start september 2017). Het tweede gedeelte Duivelsputlaan (tussen Keuvelhoekstraat en Magere Schorre) wordt aangepakt samen met de bovenbouw van fase 3. Dit gedeelte heeft een zeer korte uitvoeringstijd gezien in dit straatgedeelte geen rioleringswerken gepland zijn. Door de splitsing van de werken in de Duivelsputlaan blijft de school beter bereikbaar.

Keuvelhoekstraat werkzaamheden