18 juni, 2018

Keuvelhoekstraat en Tijl en Neleplein feestelijk ingehuldigd

pleinOp vrijdag 15 juni mocht burgemeester graaf Leopold Lippens de vernieuwde Keuvelhoekstraat en het prachtig vernieuwd Tijl en Neleplein officieel openen. Dit gebeurde in het bijzijn van heel wat inwoners en ook ouders en leerlingen van de nabijgelegen Sint-Jansschool. Er werd een verkeersveilige schoolomgeving gecreëerd met een brede Kiss & Ride Zone en verkeersplateaus. Het wegdek en de voetpaden werden vernieuwd en er werd groen aangeplant. Het Tijl- en Neleplein kreeg een volledige transformatie. Het is een gezellig plein met moderne zitelementen, een bloemenweide en mooi grasplein. Het standbeeld komt er nu goed tot zijn recht en in een latere fase zullen er ook nog speeltoestellen worden geplaatst.

Het gemeentebestuur heeft in totaal 4,3 miljoen euro uitgetrokken voor de sanering van de riolering en de heraanleg van de bovenbouw van de Keuvelstraat en zijstraten. Ook de huisaansluitingen op het privédomein van de omwonenden heeft de gemeente daarbij voor zijn rekening genomen.

Stadsontwikkeling

opening publiek