17 januari, 2018

Cantic@mare Ensemble klinkt op komend concert

Cantic@mare ensembleVrijdagavond 12 januari 2018 was restaurant Royale aan het Rubensplein “the place to be” voor nagenoeg alle leden en partners van het Cantic@Mare Ensemble. Naar jaarlijkse traditie zette het gekende Knokke-Heistse koor het nieuwe jaar in met een smaakvol nieuwjaarsfeest. De uiterst gezellige sfeer bewijst eens te meer dat Cantic@Mare veel meer is dan louter een zangvereniging, maar ook tot een echte vriendenkring uitgegroeid is. Naast de kwaliteit van het repertorium ligt de samenhorigheid en de hechte band onder de leden ongetwijfeld aan de basis van het gestaag groeiende succes van het ensemble.

In de “nieuwjaarsbrief” werd dan ook met recht en reden teruggeblikt op de hoogtepunten van het voorbije jaar, waarin het jubileumconcert de absolute uitschieter was. Maar evenzeer werd al vooruitgekeken naar het aanstaande passieconcert dat op zaterdag 24 maart 2018 in de H. Hartkerk opgevoerd wordt en waarmee het koor nog maar eens zijn al ruime gamma aan genres en stijlen uitbreidt. Met “Come to the cross and remember” scoort Cantic@Mare daarenboven een dubbele primeur, want na de première in North- Carolina (USA) wordt dit niet alleen de allereerste creatie in België, maar zelfs in heel Europa. Meteen een reden om deze datum nu al met stip in uw agenda te noteren!