Mountainbike Beach Challenge

Artikel 1.
Het parcours van de wedstrijd Mountainbike beach challenge is als volgt gecommuniceerd door de organisator :

Start op het strand ten oosten van RBSC Duinbergen – strand tot Het Zwin – Zeedijk-Het Zoute  - paden in de Zwinbosjes tot Zwinlaan – Zwinlaan – Bronlaan – Kustlaan -  Lekkerbekhellingstrand tot De Wandelaar - Leeuwerikenlaan - Phillippartpad – Bocheldreef  – Heuvelpad  – Poststraat – Duinendreef – Kwade helling - Duinbergenlaan – Krokussenpad – Duinendreef - St-Michielsplein – Anemonenlaan - rijbaan van de Zeedijk-Duinbergen – oprit strand ter hoogte van Anemos Beach – strand tot de golfbreker ten westen van RBSC Duinbergen – aankomst voor de deelnemers 16 km (1 ronde).  De andere deelnemers leggen nogmaals 1 of 2 maal dit parcours af voor de respectievelijke afstanden van 32 of 48 km.  De aankomst voor de deelnemers aan deze afstanden is ook gesitueerd op de Zeedijk ter hoogte van de Wandelaar. 

 

De verkeersmaatregelen in dit reglement gelden op zondag 27/01/2019.

 

Art. 2.

Het stilstaan en parkeren wordt verboden op de volgende straten die deel uitmaken van het parcours van de mountainbike beach challenge :

 

Parcours Duinbergen :

De parkeerzones ten zuiden van de rijbaan Zeedijk-Duinbergen/De Wandelaar (tussen Majoor Quaillestraat en Leeuwerikenlaan)

Leeuwerikenlaan (gedeelte tussen de Zeedijk/De Wandelaar en Philippartpad) 

Bergdreef (gedeelte tussen Philippartpad en oostelijke rijbaan Majoor Quaillestraat)

Petunialaan (gedeelte tussen Klaprozenpad en Bocheldreef)

Philippartpad (tussen Leeuwerikenlaan en Bergdreef)

Bergdreef (gedeelte tussen Philippartpad en Klaprozenpad)

Klaprozenpad (tussen Bergdreef en Petunialaan)

Petunialaan (gedeelte tussen Klaprozenpad en Bocheldreef)

Bocheldreef (gedeelte tussen Petunialaan en Heuvelpad)

Heuvelpad (gedeelte tussen Bocheldreef en Poststraat)

Poststraat (gedeelte tussen Heuvelpad en Duinendreef – inclusief westelijke verbindingsweg pleintje)

Duinendreef (gedeelte tussen Lommergang en Kwade Helling)

Kwade Helling (tussen Duinendreef en Duinbergenlaan)

Duinbergenlaan (gedeelte tussen Kwade Helling en Krokussenpad)

Krokussenpad (tussen Duinbergenlaan en Duinendreef)

Duinendreef (gedeelte tussen Krokussenpad en Sint-Michielsplein)

Zuidelijke rijbaan Sint-Michielsplein (beide zijden rijbaan)

Anemonenlaan (gedeelte tussen zuidelijke rijbaan Sint-Michielsplein en Zeedijk Heist)

Parking van het sportcentrum Laguna, Krommedijk 32, 8301 Knokke-Heist

 

Signalisatie: verkeersborden E3 met onderbord “27/01/2019”

 

De zuidelijke parkeerzone van de rijbaan Zeedijk Heist (vanaf de trap van de Zeedijk naar het Dir. Gen. Willemspark in de richting van de Anemonenlaan) wordt voorbehouden voor mobilhomes van de deelnemers aan de mountainbike beach challenge.  Dit wordt aangeduid door het verkeersbord E9h.

 

Parcours Het Zoute :

Westelijke zijde Zwinlaan (gedeelte tussen C. Lemonnierlaan en Bronlaan)

Bronlaan (gedeelte vanaf de Zwinlaan tot de Kustlaan)

Zwinlaan (gedeelte tussen de Kustlaan en de Lekkerbekhelling)

 

Signalisatie: verkeersborden E3 met onderbord “27/01/2019”

 

Art. 3.

In de hieronder vermelde straten wordt het verkeer voor alle bestuurders verboden :

 

Leeuwerikenlaan (vanaf de Jozef Nellenslaan naar de Zeedijk/De Wandelaar)

J. Nellenslaan vanaf de Van Cailliedreef in de richting van de Bergdreef tot de Bergdreef

Van Cailliedreef vanaf de Elizabetlaan in de richting van de J. Nellenslaan tot de J. Nellenslaan

Heuvelpad vanaf de Poststraat in de richting van de Bocheldreef tot de Bocheldreef

Duinendreef (vanaf de Zeegrasstraat in de richting tot de Meeuwendreef tot de Meeuwendreef.

Krokussenpad van Duinendreef naar Vossenhul tot Vossenhul

Zuidelijke rijbaan St.-Michielsplein van de Zeegrasstraat naar de Anemonenlaan

 

Signalisatie: C1, C3, D1, C 31 en F19

 

Art. 4.
Er wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Zeegrasstraat (gedeelte tussen Duinendreef en Elizabetlaan) van de Duinendreef in de richting van de Elizabetlaan. 

 

Het bestaand éénrichtingsverkeer in de Anemonenlaan (gedeelte vanaf de Zeedijk Heist tot de Patriottenstraat) wordt opgeheven.

 

Het bestaand éénrichtingsverkeer in de Majoor Quaillestraat wordt opgeheven.  Op 27/01/2019 wordt er enkel plaatselijk verkeer toegelaten in de Majoor Quaillestraat.  De bestaande verkeersborden C1, F19 en D1 worden afgedekt en er worden verkeersborden C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer” geplaatst in de Majoor Quaillestraat. 

 

Signalisatie: C1 en F19

 

Art. 5.
Het verkeer in de hieronder vermelde straten wordt beperkt tot plaatselijk verkeer (aangeduid door verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer“) :

 

Zeedijk Duinbergen (gedeelte tussen Lentelaan en Leeuwerikenlaan)

Zeedijk Duinbergen (gedeelte tussen Anemonenlaan en Zeegrasstraat)

Duinbergenlaan (gedeelte tussen Petunialaan en Kwade Helling)

Duinbergenlaan (gedeelte tussen Mimosastraat en Krokussenpad)

Duinendreef (gedeelte tussen Meeuwendreef en Kwade Helling)

Vossenhul (tussen Mimosastraat en Krokussenpad)

Zwinlaan (tussen C. Lemonnierlaan en Kustlaan)

Bronlaan (gedeelte tussen Zwinlaan en Kustlaan)

 

Signalisatie: C3, F45, onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”

 

Art. 6.
Vanaf 26/01/2019 om 12.00 uur tot en met 27/01/2019 om 17.00 uur wordt het parkeren van campers uitzonderlijk toegelaten langs de Zeedijk, op de parkeerstrook gelegen langs het Directeur Generaal Willemspark.

 

Art. 7.

Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 8.

Afschriften zijn beschikbaar en opvraagbaar voor volgende instanties:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De Korpschef van de lokale politie Damme/Knokke-Heist;
-De postoverste van de brandweer hulpverleningszone 1 van  West-Vlaanderen ;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

 

Plan 1

Plan 2

Besluit

Datum goedkeuring: 18 januari 2019

Datum bekendmaking: 18 januari 2019