Criminaliteit

Criminaliteit kan zeer algemeen worden gedefinieerd als 'alles wat door een wet of decreet strafbaar is gesteld'.

De gemeentelijke preventiedienst tracht te streven naar:

  • meer aandacht hebben voor communicatie/informatie naar burger rond thema's;
  • meer stimuleren van de betrokkenheid burger (burgerzin), wijk en buurtwerking.

 

 Daarnaast worden er preventiecampagnes georganiseerd rond: