Stoeten: Inschrijvingen

Deelnemen aan Carnaval Heist 

Iedereen kan deelnemen aan de stoeten van het carnaval in Heist of het nu om een vereniging of een vriendengroep gaat. De voorwaarden om reglementair te participeren aan deze stoeten, staan vermeld in het karrenreglement. Je kan inschrijven tot en met maandag 11 februari 2019

Er zijn 3 categorieën deelnemers:

 

Categorie 1: groepen met meer dan 25 deelnemers  (<12 jaar niet meegerekend) en een grote praalwagen.

Categorie 2: groepen met minder dan 25 deelnemers (<12 jaar niet meegerekend) en een kleine praalwagen.

Categorie 3: groepen < 25 deelnemers  (<12 jaar niet meegerekend) zonder wagen.

* Enkel groepen uit categorie 1 kunnen deelnemen aan de verlichte avondstoet. 

Schrijf je in!

Inschrijven voor de stoeten doe je via het online formulier op deze pagina. Omdat er zich altijd een technisch probleem kan voordoen, is je inschrijving pas definitief als je een officiële bevestingsbrief per post ontvangt. 

Meer info en vragen: michael.muyllaert@knokke-heist.be

hoofdverantwoordelijke
Adres
stoetverantwoordelijke

Hier kan je de gegevens (Voornaam+Familienaam - GSM - E-mailadres) van alle stoetverantwoordelijken van de vereniging noteren.

Afmetingen praalwagen
meter
meter
meter
bankrekeningsnummer

Bij ondertekening van dit inschrijvingsformulier verklaart de verantwoordelijke van de vereniging op eer dat hij/zij kennis heeft genomen en akkoord is met alle bepalingen uit het karrenreglement en het juryreglement voor de zondagstoet en de verlichte avondstoet. Daarnaast verklaart de verantwoordelijk op eer, de volledig groep te informeren over deze bepalingen en al het nodig te doen zodat de vermelde afspraken worden nageleefd.