Sociaal Huis

In het Sociaal Huis vindt u een antwoord, of minstens een start van antwoord op uw vragen van sociale aard.

Als u niet weet bij welke dienst u zich kan aanmelden, zoekt het Infopunt dit samen met u  uit en legt ook de nodige contacten voor doorverwijzing.

Daarnaast kunnen andere welzijnsdiensten in het Sociaal Huis ook spreekuren of zitdagen organiseren.