Werkloosheidsuitkering en wachtuitkering

Omschrijving:

Verliest u uw job, dan komt u wellicht in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering. Dit is een uitkering voor mensen die, na het beëindigen van hun werk, leertijd of studies, onvrijwillig werkloos zijn.

aanvragen via uitbetalingsinstelling

Voorwaarden: 

Recht op wachtuitkeringen

 • na het beëindigen van uw middelbare studies
 • na een wachttijd van:
  • leeftijd minder dan 18 jaar: wachttijd van 6 maanden
  • leeftijd tussen 18 en 25 jaar: wachttijd van 9 maanden
  • leeftijd minstens 26 jaar: wachttijd van 12 maanden
 • tijdens de wachttijd moet u ingeschreven zijn als werkzoekende en elk passend werkaanbod aanvaarden
 • vraagt u binnen de 3 jaar na uw laatst vergoede dag opnieuw wachtuitkeringen aan, dan wordt u weer toegelaten zonder een nieuwe wachttijd te moeten bewijzen

Recht op werkloosheidsuitkering

 • u moet voldoende lang gewerkt hebben (in loondienst, dus niet als zelfstandige):
  • leeftijd minder dan 36 jaar: 312 arbeidsdagen (1 jaar) in de laatste 18 maanden
  • leeftijd tussen 36 en 49 jaar: 468 arbeidsdagen (1,5 jaar) in de laatste 27 maanden
  • leeftijd minstens 50 jaar: 624 arbeidsdagen (2 jaar) in de laatste 36 maanden
 • vraagt u binnen de 3 jaar na uw laatst vergoede dag opnieuw werkloosheidsuitkeringen aan, dan wordt u weer toegelaten zonder een nieuwe arbeidsperiode te moeten bewijzen

Algemene voorwaarden

 • u bent onvrijwillig werkloos (niet werkloos door eigen schuld of toedoen)
 • u hebt geen inkomen
 • u bent beschikbaar voor arbeidsmarkt
 • u bent ingeschreven als werkzoekende (behoudens vrijstelling)
 • u leeft de controleprocedure na

Raadpleeg de volledige voorwaarden op de website van de RVA

 • meld u zo snel mogelijk aan bij uw uitbetalingsinstelling met de nodige documenten (zie meebrengen)
 • u moet een formulier C1 'aangifte van de persoonlijke en familiale toestand' invullen
 • uw uitbetalingsinstelling maakt een aanvraagdossier op en bezorgt dit aan de RVA
 • komt u in aanmerking, dan ontvangt u een uitkering vanaf de dag dat u uw aanvraag indiende
 • u moet zich ook als werkzoekende inschrijven bij de VDAB

Waar aanvragen?

Uw uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen)

Meebrengen: 
 • identiteitskaart
 • ofwel het door uw werkgever afgegeven formulier C4 (als uw arbeidsovereenkomst beëndigd is)
 • ofwel het door uw ziekenfonds afgegeven formulier C6 (na arbeidsongeschiktheid)
 • ofwel het door uw uitbetalingsinstelling afgegeven formulier C109 (na een periode van inactiviteit of arbeid als zelfstandige)
Bedrag: 
 • het bedrag van de wacht- en werkloosheidsuitkering is afhankelijk van uw gezinssituatie, leeftijd en uw laatst verdiende loon
 • raadpleeg de bedragen op de website van de RVA