Toelage voor vakantiekampen voor personen met een handicap - gemeentelijke premie

Omschrijving:

Kinderen en volwassenen met een zware handicap kunnen een tegemoetkoming verkrijgen voor het verblijf in een vakantiekamp.

Voorwaarden: 
  • u hebt minstens drie achtereenvolgende nachten verbleven in een vakantiekamp of in een vakantiecentrum erkend door de bevoegde instanties
  • u bent ten minste 66% getroffen door een ontoereikendheid van lichamelijke of geestelijk aard, wegens één of meerdere aandoeningen

Waar aanvragen?

In het Sociaal Huis te Knokke-Heist.

Meebrengen: 
  • een attest van waarbij het percentage invaliditeit wordt vastgesteld of een bewijsstuk waaruit blijkt dat een verhoogde kinderbijslag voor het kind werd uitbetaald
  • een attest van de organisatoren van het vakantiekamp of de directie van het vakantiecentrum met de uitdrukkelijke vermelding dat men er met vakantie is geweest
  • een betalingsbewijs
  • een uittreksel uit het bevolkingsregister wordt vanuit het Sociaal Huis opgevraagd.

Contact

Infopunt Sociaal Huis Kraaiennestplein 1 bus 1 8301 Knokke-Heist T 050 530 900 F 050 530 909 E sociaalhuis@knokke-heist.be W http://sociaalhuis.knokke-heist.be