Thuiszorg - Zorgplan (Thuiszorgplatform)

Omschrijving:

Het zorg –en begeleidingsplan heeft tot doel de zorgverlening rond de patiënt continu en op maat te laten verlopen in functie van diens evoluerende zorgbehoeften. Het is een soort overeenkomst tussen verschillende hulpverleners, familie en vrienden in functie van de patiënt.

Een Zorgplan wordt meestal gestart na een multidisciplinair overleg. In Knokke-Heist wordt de organisatie van overleg onder andere georganiseerd door het Thuiszorgplatform Knokke-Heist en de Regionale Dienstencentra van de ziekenfondsen. Zij zoeken een gemeenschappelijke datum, leiden het overleg en zorgen voor alle adminstratieve taken die hierbij noodzakelijk zijn.

Er wordt steeds gewerkt met de instrumenten die ontwikkeld worden door het SEL Noord-West-Vlaanderen.

www.thuiszorgzakboekje.be

Voorwaarden: 

Inwoner zijn van de gemeente Knokke-Heist.

Bijkomende informatie: 

www.thuiszorgzakboekje.be

Contact

Thuiszorgplatform Kraaiennestplein 1 bus 5 8301 Knokke-Heist T 050 530 940 of 050 530 919 F 050 530 909 E thuiszorgplatform@knokke-heist.be W http://sociaalhuis.knokke-heist.be