Sociale koop- en huurwoningen

Omschrijving:

Alleenstaanden of gezinnen met een bescheiden inkomen komen in aanmerking voor een sociale woning. Er bestaan 3 mogelijkheden :

 • ze huren een sociale woning aan een "betaalbare prijs";
 • ze kopen een kavel of woning aan een "betaalbare prijs";
 • ze komen in aanmerking voor een sociale lening.

- t' Heist Best is de sociale huisvestingsmaatschappij in Knokke-Heist die sociale huurwoningen aanbied.

- Vivendo is de speler op de markt van de koopwoningen en woonleningen in Knokke-Heist.

Voorwaarden: 

Om huurder of koper te worden van een sociale woning moet uw inkomen lager zijn dan een vastgesteld bedrag.

Om huurder of koper te worden van een sociale woning moet u zich laten inschrijven in het register van een sociale huisvestingsmaatschappij.

Meer informatie vindt u op de website www.vmsw.be.

Waar aanvragen?

Voor een sociale huurwoning kan u in Vlaanderen terecht bij:

 • een sociale huisvestingsmaatschappij;
 • het Vlaams Woningfonds;
 • een sociaal verhuurkantoor
 • het OCMW;
 • de gemeente.

In Brussel kan u hiervoor terecht bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, in Wallonië de Société Wallonne du Logement. 

Voor een sociale koopwoning kan u zich zowel in het Vlaams, het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals Gewest wenden tot:

 • een Sociale Huisvestingsmaatschappij;
 • het OCMW;
 • de gemeente.

De inschrijvingen voor de lijst van de sociale huisvestingsmaatschappij en het sociaal verhuurkantoor gebeuren in 'De Woonwinkel'.

Het eerste contact gebeurt op de vrije zitdagen van 'De Woonwinkel'. Inschrijvingen gebeuren steeds op afspraak.

Bedrag: 

Zowel de koop- als de huurprijs van een sociale woning is afhankelijk van:

 • uw gezinssamenstelling;
 • de aard van het gebouw;
 • uw inkomensgrootte.

Contact

T' Heist Best Kraaiennestplein 1 bus 4 8301 Knokke-Heist T 050 530 890 F 050 530 895 E info@theistbest.be W http://sociaalhuis.knokke-heist.be