Parkeerkaart voor inwoners

Omschrijving:

Inwoners van Knokke-Heist kunnen een parkeervergunning:

Mini-vergunning:

 • parkeren in de blauwe zone zonder uw parkeerschijf te plaatsen

Maxi-vergunning:

 • parkeren in de blauwe zone zonder uw parkeerschijf te plaatsen
 • gratis parkeren in de groene zone
 • parkeren in de oranje zone voor1 EUR/dag tijdens weekends,schoolvakanties en op feestdagen, andere dagen gratis

De parkeerkaart is:

 • niet geldig in de rode zone
 • niet geldig in die blauwe zones waar ELKE dag een schijf geplaatst moet worden. In de zone Ziekenhuis zijn alleen de parkeerkaarten geldig van de bewoners van die zone.
Voorwaarden: 

Voor het bekomen van deze parkeerkaart moet u:

 • houder zijn van het inschrijvingsbewijs van het voertuig of het gebruiksrecht kunnen aantonen in geval van leasingwagens of bedrijfswagens
 • ingeschreven als gedomicilieerde inwoner van Knokke-Heist

Deze parkeerkaart kan bekomen worden via het e-loket op onze website of in de parkingshop.

Meebrengen: 

Wat dient u mee te brengen indien u deze parkeerkaart ter plaatse aanvraagt in onze parkingshop:

 • Identiteitskaart
 • kopie van het inschrijvingsbewijs van de wagen voor firma en/of leasingwagens
 • bewijs van gebruiksrecht of statuten
Wettekst: 

Art. 14.

Inwoners gedomicilieerd in gemeente Knokke-Heist, die voldoen aan de voorwaarden overeenkomstig de bepalingen van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer kunnen aanspraak maken op een gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners of kunnen worden opgenomen in het gemeentelijk digitaal parkeerbestand.

Bedrag: 

Prijzen

Mini

Maxi

1ste vergunning

10 euro/jaar

30 euro/jaar

2de vergunning

10 euro/jaar

30 euro/jaar

3de vergunning

20 euro/jaar

50 euro/jaar

4de vergunning

30 euro/jaar

100 euro/jaar

Contact

Contractbeheer Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist T 050 630 210 F 050 630 159 E contractbeheer@knokke-heist.be W http://www.knokke-heist.be