Overlijden - Regeling begrafeniskosten bij onvoldoende middelen

Omschrijving:

Bij een overlijden betalen normaal de familie of erfgenamen de begrafeniskosten. Als er geen familie of erfgenamen zijn of deze hebben hiervoor onvoldoende middelen, zal de gemeente een minimale begrafenis verzorgen. In een aantal gemeenten neemt het OCMW dan de begrafeniskosten op zich.

Vanaf 01.01.2010 hebben we voor 2 jaar een samenwerking met Uitvaartdienst Oostkust Bleyaert.  
De begrafenissen en de crematies ten laste van ons centrum worden als volgt bepaald:

 • begrafenis met kerkdienst:              
 • crematie met kerkdienst:                 
 • crematie zonder plechtigheid:            

Verder voorzien wij de mogelijkheid om een dienst in de aula van het rouwcentrum Oostkust te laten doorgaan. Bijgevolg hebben we volgende bijkomende mogelijkheden:

 • crematie met dienst in aula:             
 • begrafenis met dienst in aula:         
Voorwaarden: 
 • niemand kan/wenst de begrafenis te regelen
 • het beschikbaar inkomen van de overledene is ontoereikend om de kosten te betalen
 • de eventuele erfgenamen zijn, evenals de overledene, onvoldoende bemiddeld om de kosten ten laste te nemen
 • aan de regeling door het OCMW kunnen bijkomende voorwaarden verbonden zijn. Deze voorwaarden zijn verschillend van gemeente tot gemeente. Doe navraag bij het OCMW vooraleer u stappen onderneemt.

Neem contact op met het gemeente- of OCMW-bestuur. Als het OCMW tussenkomt in de begrafeniskosten, zal een maatschappelijk assistent een sociaal en financieel onderzoek uitvoeren.

Waar aanvragen?

Gemeente of OCMW-bestuur

Meebrengen: 
 • identiteitskaart
 • bewijs van uw financiële situatie
Bijkomende informatie: 

Vanaf 01.01.2010 hebben we voor 2 jaar een samenwerking met Uitvaartdienst Oostkust Bleyaert.  
De begrafenissen en de crematies ten laste van ons centrum worden als volgt bepaald:

 • begrafenis met kerkdienst:              
 • crematie met kerkdienst:                 
 • crematie zonder plechtigheid:            

Verder voorzien wij de mogelijkheid om een dienst in de aula van het rouwcentrum Oostkust te laten doorgaan. Bijgevolg hebben we volgende bijkomende mogelijkheden:

 • crematie met dienst in aula:             
 • begrafenis met dienst in aula:         
Bedrag: 

Het gemeentebestuur zal een minimale begrafenis verzorgen. In een aantal gemeenten neemt het OCMW de begrafeniskosten op zich. Hiervoor zijn vaste tarieven uitgewerkt, onder meer afhankelijk van de wijze waarop de overledene begraven wordt.

Contact

OCMW Financiële steun Kraaiennestplein 1 bus 2 8301 Knokke-Heist T 050 530 900 F 050 530 939 E ocmw@knokke-heist.be W http://sociaalhuis.knokke-heist.be