Maatschappelijke dienstverlening onder de vorm van financiële steun ten bedrage van het leefloon

Omschrijving:

Het equivalent leefloon is een periodieke financiële steun die het OCMW verleent, indien het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI-wet) niet kan worden toegekend doordat de persoon niet voldoet aan de toekenningsvoorwaarden van de RMI-wet.

POD Maatschappelijke Integratie

het bedrag aan financiêle steun is analoog aan het bedrag aan leefloon van de categorie waartoe de hulpvrager behoort

Voorwaarden: 
 • werkelijke verblijfplaats in België hebben;
 • meerderjarig zijn of gelijkgesteld (=minderjarig en zwanger);
 • ingeschreven zijn in vreemdelingen- of wachtregister;
 • behoeftig zijn;
 • werkbereid zijn;
 • uitputting van de rechten op andere sociale uitkeringen.
 • Feitelijke verblijfplaats hebben in Knokke-Heist of in het kader van het spreidingsplan toegewezen zijn aan ons centrum
 • kan ook worden toegekend bij loonbeslag omwille van het niet betalen van onderhoudsgeld

Waar aanvragen?

Bij het OCMW waar de hulpvrager zijn hoofdverblijfplaats heeft.

Meebrengen: 
 • identiteitsdocumenten;
 • huurovereenkomst;
 • SIS-kaart;
 • laatste inkomstenbewijzen;
 • rekeninguittreksels, enz.
 • Immatriculatieattest
 • inschrijvingsbewijs VDAB           
 • beslissing RVA (indien van toepassing)
 • laatste loonfiches   
 • arbeidscontract       
 • ziekteuitkering pf werkloosheidsuitkering (uittreksel)    
 • klevertje mutualiteit    
 • kinderbijslag (strookje/uittreksel)          
 • pensioen (strookje/uittreksel)       
 • betaalbewijs gas/elektriciteit en huur  
 • spaargelden (uittreksels van de laatste 3 maanden)      
 • rekeningnummer               
Bijkomende informatie: 

POD Maatschappelijke Integratie

het bedrag aan financiêle steun is analoog aan het bedrag aan leefloon van de categorie waartoe de hulpvrager behoort

Contact

OCMW Financiële steun Kraaiennestplein 1 bus 2 8301 Knokke-Heist T 050 530 900 F 050 530 939 E ocmw@knokke-heist.be W http://sociaalhuis.knokke-heist.be