Elektronische identiteitskaart (eID) - Identiteitskaart

Omschrijving:

Een identiteitskaart is het bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. Elke Belg krijgt  een identiteitskaart uitgereikt als hij 12 jaar wordt. Met uw identiteitskaart kan u ook uw nationaliteit en identiteit bewijzen in het buitenland. Vanaf 15 jaar bent u verplicht om uw identiteitskaart altijd bij te hebben

De identiteitskaart is 10 jaar geldig. De identiteitskaart voor jongeren van 12 jaar tot 18 jaar is 6 jaar geldig, de identiteitskaart voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig. 

 

12 - 18 jaar: 6 jaar geldig

18 -75 jaar: 10 jaar geldig

75 +: 30 jaar geldig

Voorwaarden: 

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, ontvangen pas automatisch een eID op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

Vanaf 15 jaar bent u ook verplicht om uw identiteitskaart altijd bij u te hebben.

De pasfoto die u meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

De identiteitskaart wordt uitgereikt aan alle Belgen van minstens 12 jaar door de gemeente van de hoofdverblijfplaats. Op het einde van de geldigheidsperiode start het gemeentebestuur automatisch de vernieuwingsprocedure. U ontvangt  hiervoor een oproepingskaart.

U meldt zich met de oproepingskaart aan bij de gemeente van uw hoofdverblijfplaats.
Drie tot vier weken na de aanvraag krijgt u een brief die meldt dat uw identiteitskaart klaar ligt.

In de volgende gevallen moet u zelf een vernieuwing aanvragen:

  • bij verlies, diefstal of beschadiging van uw kaart
  • als uw pasfoto niet meer gelijkend is
  • als uw van naam, voornaam of geslacht wijzigt
  • na een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
  • als u een kaart aanvraagt in een andere taal, voor zover u gevestigd bent in een gemeente die gemachtigd is om kaarten in de gekozen taal uit te reiken.

Bij verlies of diefstal van de identiteitskaart moet u eerst aangifte doen bij de Politie.

Als u door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de Dienst burgerzaken kunt gaan, kunt u een alternatieve aanvraagprocedure vragen. Neem daarvoor contact op met uw gemeente.

Meebrengen: 

Bij de aanvraag van uw eID brengt u volgende zaken mee:

  • uw oproepingskaart
  • een recente pasfoto die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's, vermeld op de oproepingskaart
  • uw huidige identiteitskaart of het vervangingsattest van de politie (bij verlies of diefstal).

Bij het afhalen van uw eID:

  • uw oude identiteitskaart
  • de brief die u thuis kreeg met de vraag uw identiteitskaart af te halen en waarop ook uw pin- en pukcode vermeld staan.