Ziekenhuiscampus

Projectbenaming : Ziekenhuiscampus

Omschrijving project en doelstelling:

Realiseren van een nieuwe ziekenhuiscampus. Uitvoering is voorzien eind 2012.

Timing: 2011-2012

Projectleider : Jan Van Coillie

Partners/Werkingsgebied : vzw Gezondheidszorg Oostkust, Provincie West-Vlaanderen, een hotelontwikkelaar

Beleidsdoelstelling : OD 749.

Stand van zaken :

Er lopen onteigeningsprocedures, grondenruil met de vzw Gezondheidszorg Oostkust, herziening van het PRUP en uitbreiding van de ziekenhuissite met 5ha. Ondertussen is het hoofdvolume ontworpen door de tijdelijke vereniging AAPROK, Broeckx en partners en Buro II vergund. 

Contact

Stadsontwikkeling Alfred Verweeplein 1 B-8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050 63 01 31  stadsontwikkeling@knokke-heist.be