Wielerwedstrijd Westkapelle

Artikel 1.
De wielerwedstrijd wordt op volgende wegen betwist:

Dorpsstraat - Westkapellestraat - Waterstraat - Dorpsstraat

 

Art 2.
Volgende verkeersmaatregelen gelden op 18/07/2017 tussen 14.30 uur en 18.30 uur:

A. In de hierna opgesomde straten en straatgedeelten is de daarbij opgesomde richting verboden voor iedere bestuurder:
-Westkapellestraat, vanaf de Waterstraat in de richting Dorpsstraat.
-Waterstraat in de richting Westkapellestraat.
Signalisatie: C1, F19, C31 en D1

 

B. Ter Dorpsstraat, tussen de Sluisstraat en de Dudzelestraat, is enkel het plaatselijk verkeer toegelaten uit de richting Dudzelestraat, en alle verkeer verboden uit de richting Sluisstraat.
Signalisatie: C3 aan de zijde Sluisstraat en C3 met "uitgezonderd plaatselijk verkeer" aan de zijde Dudzelestraat.

 

C. Het stilstaan en parkeren is verboden ter Dorpsstraat tussen de Westkapellestraat en de Waterstraat.
Signalisatie: E3

 

Art. 3.
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 4.

Afschriften hiervan zijn beschikbaar en opvraagbaar voor :

- De Bestendige Deputatie van de Provinciale Raad van West-Vlaanderen

- De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

- De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

- De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

- De Korpschef van de Lokale Politie Damme/Knokke-Heist;
- De postoverste van de brandweer hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen;

- Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

 

Besluit wielerwedstrijd Westkapelle

 

 

Plan wielerwedstrijd Westkapelle

 

 

Datum goedkeuring: 14 juli  2017

Datum bekendmaking: 14 juli 2017