WES

WES vzw is werkzaam op het terrein van de regionale en lokale economische ontwikkeling.

 

Missie

WES voert onderzoeks- en adviesopdrachten uit voor openbare besturen, private organistaties en bedrijven in binnen-en buitenland.

WES ondersteunt zijn opdrachtgevers in hun beleidsprocessen door middel van onderzoek, strategievoorbereiding en -vorming, verbetering van processen en evaluatie van geboekte resultaten.

WES richt zich op een aantal geselecteerde marktniches zoals:

  • Centrumbeheer
  • Citymarketing
  • Detailhandel
  • Lokale economie
  • Regionale economie
  • Toerisme en citymarketing

WES is ISO 9001 gecertificeerd en onze uiteindelijke doelstelling is onze opdrachtgevers ten volle tevreden te stellen. Om dit te bereiken willen we, steeds in overleg met onze opdrachtgevers, een professionele service op maat aanbieden gesteund op adequate kennis, relevante ervaring, market intelligence en efficiënte uitvoering.

WES handelt daarbij vanuit zijn kernwaarden objectiviteit, onafhankelijkheid, integriteit, continue kwalitatieve verbetering, betrouwbaarheid en bruikbare oplossingen.

WES is voor de kwaliteit van zijn gehele dienstverlening erkend volgens de norm ISO 9001:2008. Bovendien is WES erkend voor de categorieën advies, opleiding en internationaal ondernemen in het kader van de Vlaamse KMO-portefeuille.

Contact

Secretarie Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 100 +32 50 630 159  knokke-heist@knokke-heist.be