Werkzaamheden Knokkestraat van Onderwijsstraat tot Kursaalstraat.

Voor de bouw van de toekomstige Heldentorens alsook voor de uitvoering van de herinrichting van de Elizabetlaan (N34) dient de riolering in de Knokkestraat (vanaf de Onderwijsstraat tot Kursaalstraat, Kursaalstraat (tussen Nicolas Mengélaan en Knokkestraat) en in de Nicolas Mengélaan volledig heraangelegd te worden. Ook dienen alle nutsleidingen in deze zone verlegd en vernieuwd te worden.

Tot deze voorbereidende werken behoren volgende werkzaamheden:
- het verplaatsen en vernieuwen van de nutsleidingen;
- het vernieuwen van de riolering;
- tijdelijke heraanleg in asfaltverharding.

Wat is de timing en fasering van deze werken?
Fase 1: Werken nutsmaatschappijen in Knokkestraat vanaf de Onderwijsstraat tot huisnummer 34
De werken van de nutsmaatschappijen in deze fase zijn uitgevoerd.

Fase 2a: Werken nutsmaatschappijen in Knokkestraat vanaf de Noordstraat tot Kursaalstraat
- Timing: 9 april - 29 juni 2018.
- Aanleg nutsleidingen zone Noordstraat tot Kursaalstraat.
- Knokkestraat volledig afgesloten vanaf Onderwijsstraat tot Kursaalstraat.
- De handelszaken zijn bereikbaar via de parking in de Knokkestraat.

Fase 2b: Rioleringswerken in Knokkestraat vanaf de Onderwijsstraat tot Noordstraat
- Timing: 2 mei - 29 juni 2018.
- Aanleg nieuwe riolering.
- Aanleg huisaansluitingen riolering.
- Knokkestraat volledig afgesloten vanaf Onderwijsstraat tot Kursaalstraat.
- De handelszaken zijn bereikbaar via de parking in de Knokkestraat.

Actuele toestand fase 2a: Werken nutsmaatschappijen in Knokkestraat vanaf de Noordstraat tot Kursaalstraat
De parkeerstroken zijn opgebroken en de nieuwe leidingen van de nutsmaatschappijen werden aangelegd. De aannemer is bezig met het uitvoeren van de laatste huisaansluitingen. Aansluitend wordt gestart met de herstellingswerken van de voetpaden en de parkeerstrook.

Actuele toestand fase 2b: Rioleringswerken in Knokkestraat vanaf de Onderwijsstraat tot Noordstraat
De rioleringswerken zijn uitgevoerd. De voetpaden werden opgebroken tussen de Moefe en de Noordstraat. De boordstenen, de onderfundering voor de rijweg en de voetpaden werden geplaatst. De aannemer is bezig met het leggen van de nieuwe klinkers voor de voetpaden.

Wat met de bereikbaarheid van de woningen?
Tijdens de uitvoering van de bovenvermelde werken zal de werfzone steeds bereikbaar zijn voor voetgangers.
In sommige periodes zullen de woningen niet bereikbaar zijn met gemotoriseerd verkeer (zie bovenvermelde fasering alsook tijdelijk wanneer bvb private overkoppelingen uitgevoerd worden).

Indien u in de werfzone woont en u een garage/standplaats heeft, dan kunt u in de Parkingshop, Gemeenteplein 22 te 8300 Knokke-Heist, een parkeerkaart "wegwerkzaamheden" halen tegen een administratieve vergoeding van 10 euro voor de periode dat uw garage/standplaats niet bereikbaar is. Deze parkeerkaart is geldig in de omliggende straten met uitzondering van de rode zone. U dient bij de Parkingshop wel een bewijs voor te leggen dat u over een garage beschikt of er één huurt en u dient ook het inschrijvingsbewijs van de wagen mee te brengen.

Verkeersmaatregelen tijdens de uitvoering van de werken in fase2:
- De Noordstraat is ter hoogte van de Knokkestraat afgesloten voor doorgaand verkeer tot vrijdag 11 mei 2018. Er is enkel plaatselijk verkeer toegelaten vanaf de Pannenstraat tot aan de werkzone.
- De Albatrosstraat is ter hoogte van de Graaf d'Ursellaan afgesloten voor doorgaand verkeer tot vrijdag 27 april 2018. Tussen de O.L. Vrouwstraat en de Graaf d'Ursellaan is er enkel plaatselijk verkeer toegelaten. Tussen de O.L. Vrouwstraat en de Zeedijk is de rijrichting (met toegelaten rijrichting naar de Zeedijk) tijdelijk omgedraaid.
- De Knokkestraat is volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Onderwijsstraat tot Kursaalstraat.
- De voetpaden blijven vrij.
- De zijstraten van de Knokkestraat zijn afgesloten ter hoogte van de Knokkestraat.
- Afsluiten van de afslag van de Nicolas Mengélaan naar de Knokkestraat. Men kan wel vanaf de Nicolas Mengélaan over de parking ter hoogte van de Knokkestraat rijden.
- In de Nicolas Mengélaan wordt tussen de Kursaalstraat en de Knokkestraat stilstaan en parkeerverbod ingevoerd.
- De parking Knokkestraat wordt opgesplitst in:
  * Werfzone/stapelzone;
  * Laad- en loszone handelaars en aannemers;
  * Resterend gedeelte van de parking blijft groene zone.
- Toegelaten rijrichting op de parking Knokkestraat is van de Nicolas Mengélaan naar de doorsteek tussen Elizabetlaan en Knokkestraat.
- Op de dwarsverbinding tussen de Knokkestraat en de Elizabetlaan wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd met toegelaten richting van de Knokkestraat naar de Elizabetlaan.

Praktische info
Huisvuilophalingen:
Er wordt gevraagd om de vuilniszakken buiten de werfzone te plaatsen (bvb aan de hoeken van de straten). Er wordt gevraagd om dit tijdig te doen.

Contactpersonen
Indien er vragen zijn tijdens de werken kan men steeds contact opnemen met de aannemer of het AGSO-Waterbedrijf.

Foto's fase 2a

Foto's fase 2b