Werkzaamheden Knokkestraat van Onderwijsstraat tot Kursaalstraat.

Voor de bouw van de toekomstige Heldentorens alsook voor de uitvoering van de herinrichting van de Elizabetlaan (N34) dient de riolering in de Knokkestraat (vanaf de Onderwijsstraat tot Kursaalstraat, Kursaalstraat (tussen Nicolas Mengélaan en Knokkestraat) en in de Nicolas Mengélaan volledig heraangelegd te worden. Ook dienen alle nutsleidingen in deze zone verlegd en vernieuwd te worden.

Tot deze voorbereidende werken behoren volgende werkzaamheden:
- het verplaatsen en vernieuwen van de nutsleidingen;
- het vernieuwen van de riolering;
- tijdelijke heraanleg in asfaltverharding.

Wat is de timing en fasering van deze werken?
Fase 1: Werken nutsmaatschappijen in Knokkestraat vanaf de Onderwijsstraat tot huisnummer 34
- Timing: 19 februari - 30 maart 2018.
- Vernieuwen van nutsleidingen in huidige parkeerstrook.
- Knokkestraat blijft bereikbaar in één richting (richting Kursaalstraat).
- Doorgang zijstraten zullen tijdelijk afgesloten zijn.
- Parking enkel bereikbaar via de Nicolas Mengélaan.

Fase 2a: Werken nutsmaatschappijen in Knokkestraat vanaf de Onderwijsstraat tot Kursaalstraat
- Timing: 9 april - 29 juni 2018.
- Aanleg nutsleidingen zone Noordstraat tot Kursaalstraat.
- Overkoppelen nutsleidingen zone Onderwijsstraat tot Kursaalstraat.
- Knokkestraat wordt volledig afgesloten vanaf de Noordstraat tot Kursaalstraat.