Werkzaamheden Knokkestraat van Onderwijsstraat tot Kursaalstraat.

Voor de bouw van de toekomstige Heldentorens alsook voor de uitvoering van de herinrichting van de Elizabetlaan (N34) dient de riolering in de Knokkestraat (vanaf de Onderwijsstraat tot Kursaalstraat, Kursaalstraat (tussen Nicolas Mengélaan en Knokkestraat) en in de Nicolas Mengélaan volledig heraangelegd te worden. Ook dienen alle nutsleidingen in deze zone verlegd en vernieuwd te worden.

Tot deze voorbereidende werken behoren volgende werkzaamheden:
- het verplaatsen en vernieuwen van de nutsleidingen;
- het vernieuwen van de riolering;
- tijdelijke heraanleg in asfaltverharding.

Actuele toestand van de werken:
Fase 1: Werken nutsmaatschappijen in Knokkestraat vanaf de Onderwijsstraat tot huisnummer 34
De werken van de nutsmaatschappijen in deze fase zijn uitgevoerd.

Fase 2a: Werken nutsmaatschappijen in Knokkestraat vanaf de Noordstraat tot Kursaalstraat
De werken van de nutsmaatschappijen in deze fase zijn uitgevoerd.

Fase 2b: Rioleringswerken in Knokkestraat vanaf de Onderwijsstraat tot Noordstraat
De rioleringswerken en de werken voor de heraanleg van de voetpaden, parkeerstroken en de rijweg in deze fase zijn uitgevoerd.

De Knokkestraat werd op vrijdagavond 29 juni 2018 terug opengesteld voor alle verkeer.

Contactpersonen
Indien er vragen zijn tijdens de werken kan men steeds contact opnemen met de aannemer of het AGSO-Waterbedrijf.