Werkzaamheden in de Patriottenstraat (tussen Zeegrasstraat en Anemonenlaan)

In kader van de verdere heraanleg van de Patriottenstraat zullen de nutsleidingen vernieuwd worden in het gedeelte van de Patriottenstraat tussen de Zeegrasstraat en de Anemomenlaan en in de Anemomenlaan ter hoogte van de Patriottenstraat.

De werkzaamheden zijn gestart op maandag 15 oktober 2018 en zullen onder normale (weers)omstandigheden uitgevoerd zijn tegen midden december 2018.

Volgende verkeersmaatregelen zijn van kracht:
- dit gedeelte van de Patriottenstraat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer;
- de garages blijven in dit gedeelte bereikbaar na de werkuren;
- in de Anemonenlaan wordt vanaf de Duinendreef nog enkel plaatselijk verkeer toegelaten;
- er is een omleiding voorzien via de Duinendreef en de Zeegrasstraat.