Werkzaamheden Heistlaan tussen Sasstraat en Moerstraat

De rioleringswerkzaamheden in de Heistlaan tussen de Sasstraat en de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan het  Leopoldkanaal worden in opdracht van Aquafin uitgevoerd. Het AGSO maakt van de gelegenheid gebruik om een 9-tal woningen ter hoogte van de Sasstraat en de Moerstraat aan te sluiten op de riolering van Aquafin.

Alle aansluitingen van de riolering aan de oostzijde (onpare nummers) zijn met uitzondering van enkele woningen volledig afgerond en de bestratingen (opritten) zijn hersteld.

Op vrijdag 16 juni 2017 starten de werkzaamheden in de Heistlaan voor het verplaatsen van de sokkels met kastjes van de pompstations van de parkeerstroken naar de bermen. Er wordt gestart langs de oneven huisnummers (dus rijrichting Heist) en vervolgens in de omgekeerde richting. Deze werkzaamheden zullen duren tot en met vrijdag 30 juni 2017.

Tijdens de duur van de werkzaamheden zal het fietspad afgesloten zijn tussen de Ramskapellestraat en de Moerstraat.
Wanneer het fietspad langs de ene zijde afgesloten is, zal het toegelaten zijn om op het fietspad langs de overzijde in de beide rijrichtingen te rijden.