Werkzaamheden Heistlaan tussen Sasstraat en Moerstraat

De rioleringswerkzaamheden in de Heistlaan tussen de Sasstraat en de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan het  Leopoldkanaal worden in opdracht van Aquafin uitgevoerd. Het AGSO maakt van de gelegenheid gebruik om een 9-tal woningen ter hoogte van de Sasstraat en de Moerstraat aan te sluiten op de riolering van Aquafin.

Omdat de werkzaamheden veel te lang blijven aanslepen, hebben het gemeentebestuur en het AGSO bij de aannemer aangedrongen om een versnelling hoger te schakelen. Sinds 23 september 2016 is alvast de rijwegversmalling met rode lichten verwijderd. Ook het fietspad is afgewerkt met asfalt.

Alle aansluitingen van de riolering aan de oostzijde (onpare nummers) zijn met uitzondering van enkele woningen volledig afgerond en de bestratingen (opritten) zijn hersteld.

De afkoppelingen aan de pare kant zijn voorzien in de eerste helft van februari 2017 en zullen duren tot half mei 2017. Het autoverkeer zal hiervan geen hinder ondervinden.