Werkzaamheden Gilbert Decockstraat (tussen Duinenwater en Henry Van de Veldelaan)

Vanaf 20 maart 2017 tot uiterlijk 31 maart 2017 wordt de Gilbert Decockstraat afgesloten, tussen Duinenwater en de Henry Van de Veldelaan, om een rioolaansluiting uit de voeren in de Gilbert Decockstraat.

Het verkeer wordt als volgt omgeleid:
- aan het kruispunt Gilbert Decockstraat/Duinewater: omleiding via Duinenwater - Camille Pissarrodreef - Henry Van de Veldelaan;
- aan het kruispunt Gilbert Decockstraat/Henry Van de Veldelaan: omleiding via Henry Van de Veldelaan - Emamanuel Viérinlaan - Duinenwater.