Werkzaamheden 2de fase heraanleg Duinbergenlaan

Momenteel is de dienst Openbaar Domein in opdracht van het gemeentebestuur volop bezig met de voorbereidingen voor fase 2 van de heraanleg  van de Duinbergenlaan (van de Elizabetlaan tot aan het Stübbenpark).

Voordat met de infrastructuurwerken kan gestart worden, moeten de nutsmaatschappijen voorbereidende studies opmaken voor het vernieuwen van de leidingen. Ter voorbereiding van deze nutswerken worden daarom proefsleuven (open ontgravingen) uitgevoerd om de ligging en de staat van de leidingen in kaart te brengen.

Timing uitvoering proefsleuven:
- woensdag 7 maart en donderdag 8 maart: maken van de verschillende proefsleuven;
- vrijdag 9 maart: plaatsbezoek door de nutsmaatschappijen;
- maandag 12 en dinsdag 13 maart: defintief herstel van de proefsleuven en herbestrating.
Deze timing is onder voorbehoud van goede weersomstandigheden.

De woningen blijven toegankelijk tijdens de werkzaamheden.