Wegwerkzaamheden kruispunten Westkapellestraat-Krommedijk en Westkapellestraat-Heersterstraat

Vanaf maandag 16 april tot en met vrijdag 27 april 2018 wordt er een nieuwe verkeersplateau aangelegd op het kruispunt Westkapellestraat/Krommedijk en Westkapellestraat/Heesterstraat. Hierdoor zal het veiliger worden voor fietsers om de Westkapellestraat over te steken. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden worden beide kruispunten volledig afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.

Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden worden volgende verkeersmaatregelen genomen:
- er is een omleiding voorzien via de Hendrik Consciencestraat - Polderstraat - Knokkestraat - Maurice Lippensplein - Natiënlaan (en omgekeerd);
- er is een omleiding voorzien voor de fietsers via de Hulststraat - Zonnebloemstraat - Krommedijk (en omgekeerd).

Er is enkel plaatselijk verkeer toegelaten tot aan de werfzone in:
- de Westkapellestraat vanaf de Kalvekeetdijk in de richting van de Krommedijk;
- de Westkapellestraat vanaf de Breed Veertien in de richting van de Krommedijk;
- Krommedijk vanaf de Knokkestraat in de richting van de Westkapellestraat;
- in de Heesterstraat vanaf de Laurierstraat in de richting van de Westkapellestraat.

Tijdens de uitvoering van de werken blijft het trottoir toegankelijk voor de voetgangers.