Wegwerkzaamheden in de Keuvelhoekstraat.

Projectomschrijving

Wegens de slechte staat van de riolering werd door het college van burgemeester en schepenen beslist om de riolering en de wegenis (voetpaden, parkeerstroken en rijweg) te vernieuwen.

De straten krijgen een meer aantrekkelijke inrichting met:
- een opgewaardeerd Tijl- en Neleplein met 3 sferen: bloemenweide, speelzone en grasplein met wilgen;
- comfortabele voetpaden in zandkleurige betonstraatstenen, rijwegen in asfalt en een afgewogen mix tussen parkeerplaatsen en groen;
- verkeersplateau's met zachte helling in gefigureerd beton ter hoogte van de kruispunten om veiligheid en snelheid te handhaven;
- aangepaste en verkeersveiliger schoolomgeving met plein en Kiss & Ride zone.

Ontwerpplan downloaden

Stand van zaken van de werken

De werken werden ingedeeld in 3 fases:

Fase 1:
Momenteel is fase 1 (Keuvelhoekstraat tussen Magere Schorre en Sint-Jansschool) nagenoeg volledig uitgevoerd. De schoolzone dient nog te worden afgewerkt, deze afwerking start de 2de week van augustus 2017. Kleine zaken/herstellingen worden tevens meegenomen. Verder dient de aanplanting van bomen nog te gebeuren, dit gebeurt vanaf september 2017.

Fase 2:
In fase 2A zijn de werken aan de nutsleidingen reeds uitgevoerd. Het voetpad werd na deze werken tijdelijk hersteld.
De eigenlijke riool- en wegenwerken starten in deze fase in de laatste week van augustus 2017. Er zal worden gestart in het deel Duivelputlaan tussen de Sint-Jansschool en de Graaf Jansdijk. Er wordt vervolgens verder gewerkt richting Tijl- en Neleplein. De fase 2A zal een duur hebben van ongeveer 7 maand.

Fase 2B:
In fase 2B wordt enkel aan de bovenbouw gewerkt. Deze wordt meegenomen met de bovenbouw van fase 2A, doch als laatst uitgevoerd om de mobiliteit rond de schoolzone zo goed mogelijk te kunnen realiseren. De duur van fase 2B betreft ongeveer 1 maand.

Wat met het verkeer tijdens de werken?

De tijdelijke parking op het Tijl- en Neleplein blijft beschikbaar tijdens de uitvoering van de werken in fase 2. Dit tot de uitvoering van het plein zelf.

In zake de circulatie voor de schoolomgeving wordt er éénrichtingsverkeer ingesteld als volgt: Lindelaan -> Keuvlehoekstraat -> Duivelsputlaan -> Magere Schorre.

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden wordt binnen een fase best zo weinig mogelijk geparkeerd. Hiervoor wordt gevraagd om zoveel mogelijk te parkeren in de omliggende straten.

Praktische info

Bereikbaarheid voertuigen:
Op bepaalde momenten zal de woning voor korte duur (enkele dagen) niet bereikbaar zijn. Dit door aanleg van boordstenen of uitharding van fundering, .... In dit geval zal de aannemer de bewoners vooraf contacteren.

Huisvuilophalingen:
Er wordt gevraagd aan de bewoners om hun afval buiten de werfzone te plaatsen (bvb aan hoeken van de straten). Er wordt gevraagd dit tijdig te doen.

Afkoppelingswerken:
Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te zijn voor de zomer van 2018, de aannemer zal hiervoor contact opnemen met de eigenaars.

Contactpersonen

Indien er vragen zijn tijdens de werken kan men steeds contact opnemen met de aannemer of de dienst Openbaar Domein van de gemeente Knokke-Heist.

Foto's