Wegwerkzaamheden in de Keuvelhoekstraat.

Projectomschrijving

Wegens de slechte staat van de riolering werd door het college van burgemeester en schepenen beslist om de riolering en de wegenis (voetpaden, parkeerstroken en rijweg) te vernieuwen.

De straten krijgen een meer aantrekkelijke inrichting met:
- een opgewaardeerd Tijl- en Neleplein met 3 sferen: bloemenweide, speelzone en grasplein met wilgen;
- comfortabele voetpaden in zandkleurige betonstraatstenen, rijwegen in asfalt en een afgewogen mix tussen parkeerplaatsen en groen;
- verkeersplateau's met zachte helling in gefigureerd beton ter hoogte van de kruispunten om veiligheid en snelheid te handhaven;
- aangepaste en verkeersveiliger schoolomgeving met plein en Kiss & Ride zone.

Ontwerpplan downloaden

Stand van zaken van de werken

De werken werden ingedeeld in 3 fases:

Fase 1:
De aannemer is bezig met het uitvoeren van de laatste werkzaamheden in deze fase. De werken voor de heraanleg van het openbaar domein ter hoogte van de Sint-Jansschool zijn uitgevoerd.

Fase 2A en 2B:
Alle werkzaamheden aan de leidingen van de nutsmaatschappijen en de rioleringswerken zijn uitgevoerd.
De voetpaden werden aangelegd en ingevoegd in de Keuvelhoekstraat, de boordstenen zijn geplaatst in de Duivelsputlaan en de fundering werd geplaatst in het Uilenspiegelpad.
De aannemer is bezig met het plaatsen van de boordstenen in het Uilenspiegelpad en met de opkuis van het Tijl- en Neleplein. Aansluitend wordt gestart met het plaatsen van de boordstenen in de Duivenlaan.

Wat met het verkeer tijdens de werken?

De tijdelijke parking op het Tijl- en Neleplein blijft beschikbaar tijdens de uitvoering van de werken in fase 2. Dit tot de uitvoering van het plein zelf.

In zake de circulatie voor de schoolomgeving wordt er éénrichtingsverkeer ingesteld als volgt: Lindelaan -> Keuvlehoekstraat -> Duivelsputlaan -> Magere Schorre.

Verkeersmaatregelen

Vanaf vrijdag 1 september tot (afhankelijk van het weer) eind maart 2018:
Afgesloten voor het verkeer:
- Keuvelhoekstraat (vanaf Duivelsputlaan tot Uilenspiegelpad);
- de Duivenlaan;
- de Gladiolenlaan;
- de Duivelsputlaan (vanaf Keuvelhoekstraat tot Graaf Jansdijk).

Het zal dus mogelijk zijn om in de Keuvelhoekstraat, komende uit de richting van de Magere Schorre, via de Duivelsputlaan terug naar de Magere Schorre te rijden.
Het éénrichtingsverkeer in de schoolomgeving blijft van kracht (dus Lindelaan naar Keuvelhoekstraat, Duivelsputlaan en Magere Schorre).
Zolang de werkzaamheden het toelaten zal het na de werkuren (van 17 tot 7 uur) voor de bewoners toegelaten zijn om te parkeren in de werfzone.
Voor de omwonende zal er tevens parking voorzien worden op het Tijl- en Neleplein, tot de uitvoering van het plein zelf.

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden wordt binnen een fase best zo weinig mogelijk geparkeerd. Hiervoor wordt gevraagd om zoveel mogelijk te parkeren in de omliggende straten.

Praktische info

Bereikbaarheid voertuigen:
Op bepaalde momenten zal de woning voor korte duur (enkele dagen) niet bereikbaar zijn. Dit door aanleg van boordstenen of uitharding van fundering, .... In dit geval zal de aannemer de bewoners vooraf contacteren.

Huisvuilophalingen:
Er wordt gevraagd aan de bewoners om hun afval buiten de werfzone te plaatsen (bvb aan hoeken van de straten). Er wordt gevraagd dit tijdig te doen.

Afkoppelingswerken:
Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te zijn voor de zomer van 2018, de aannemer zal hiervoor contact opnemen met de eigenaars.

Contactpersonen

Indien er vragen zijn tijdens de werken kan men steeds contact opnemen met de aannemer of de dienst Openbaar Domein van de gemeente Knokke-Heist.

Foto's huidige werkzaamheden fase 2A

Foto's afgewerkte fase 1