Wegwerkzaamheden in de Duinbergenlaan.

Projectomschrijving

De Duinbergenlaan wordt volledig heringericht. In deze fase wordt de Duinbergenlaan vernieuwd ten zuiden van de Elizabetlaan.
De Duinbergenlaan krijgt een volledig nieuw profiel met langse parkeerplaatsen aan beide zijden van de straat en een brede wandelpromenade aan de oostzijde van de straat. In dit deel zijn eveneens grote rioleringswerken gepland.
Het deel van de Knokkestraat tussen Duinbergenlaan en de verkaveling Schildeken wordt heraangelegd ten behoeve van de rioleringswerken.
Het Heliospad wordt eveneens heraangelegd ten behoeve van de rioleringswerken.

Ontwerpplan downloaden

Globale fasering en timing

Fase 1: vanaf het station van Duinbergen tot en met het Heliospad.
Fase 1.1: Duinbergenlaan ten zuiden van de Knokkestraat (kruispunt Knokkestraat niet inbegrepen): de werkzaamheden zijn uitgevoerd
Fase 1.2: Knokkestraat (inclusief kruispunt met Duinbergenlaan):  start op 1 september 2017 tot voorjaar 2018
Fase 1.3: Duinbergenlaan ten noorden van de Knokkestraat tot Heliospad: 8 januari 2018 tot eind juni 2018
De timing is onder voorbehoud van goede weersomstandigheden.

Fase 2: vanaf Heliospad tot Stübbenpark.
De start van de wegeniswerken is voorzien voor het najaar van 2018.

Wat houden de werken in fase 1.2 en fase 1.3?

De werken in beide fasen houden het volgende in:
- vernieuwen en aanleg gescheiden rioleringsstelsel;
- afkoppeling private riolering;
- vernieuwen verharding rijbaan, parkeerstroken en voetpaden.

Actuele toestand fase 1.1:

Fase 1.1: Duinbergenlaan tussen station en kruispunt Knokkestraat (excl. kruispunt):
De werkzaamheden in deze fase zijn uitgevoerd.

Actuele toestand fase 1.2:

Fase 1.2: Knokkestraat (incl. kruispunt met de Duinbergenlaan):
De rioleringswerken op het kruispunt en in de Knokkestraat zijn uitgevoerd. Ook alle werken aan de nutsleidingen zijn in deze fase uitgevoerd. Het kruispunt werd gegoten in uitgewassen beton. In de Knokkestraat werden de boorstenen en het schraal beton voor de voetpaden geplaatst. De aannemer is bezig met het plaatsen van de betonstraatstenen voor de voetpaden en parkeerstroken in de Knokkestraat.

Actuele toestand fase 1.3:

Fase 1.3: Duinbergenlaan ten noorden van de Knokkestraat tot Heliospad:
De aannemer is bezig met de uitvoering van de rioleringswerken.

Verkeersmaatregelen:

- De Knokkestraat is volledig afgesloten voor het verkeer vanaf het kruispunt met de Duinbergenlaan (kruispunt inbegrepen) tot aan het kruispunt met Schildeken (Knokkestraat 489).

- De Duinbergenlaan (tussen Knokkestraat en treinstation) en Tingelhof zijn (met uitzondering van de hulpdiensten) niet bereikbaar voor gemotoriseerd vekeer.

- Het verkeer tussen Knokke en Heist wordt omgeleid vanaf het Maurice Lippensplein via de Paul Parmentierlaan, Abraham Hansplein, Elizabetlaan en Krommedijk (en omgekeerd).

- Vanaf het Maurice Lippensplein zullen, met uitzondering van plaatselijke bedieningen, voertuigen die langer dan 10 meter zijn, niet in de Knokkestraat toegelaten zijn. Dit zal ook gelden voor in de Achtmeilaan.

- De fietsers uit de richting van Heist zullen in de Knokkestraat via de Kerselaerendreef naar het Stationspad omgeleid worden. De fietsers uit de richting van Knokke zullen via het Stationspad naar Heist omgeleid worden.

- De voetgangers die naar het treinstation wensen te stappen, zullen al vanaf de Elizabetlaan via het Heliospad, de parking van de kerk en de Kerselaerendreef naar het Stationspad omgeleid worden.

Contactpersonen

Indien er vragen zijn tijdens de werken kan men steeds contact opnemen met de aannemer of de dienst Openbaar Domein van de gemeente Knokke-Heist.

Foto's huidige werkzaamheden fase 1.2

Foto's afgewerkte fase 1.1