Wegwerkzaamheden in de Duinbergenlaan.

Projectomschrijving

De Duinbergenlaan wordt volledig heringericht. In deze fase wordt de Duinbergenlaan vernieuwd ten zuiden van de Elizabetlaan.
De Duinbergenlaan krijgt een volledig nieuw profiel met langse parkeerplaatsen aan beide zijden van de straat en een brede wandelpromenade aan de oostzijde van de straat. In dit deel zijn eveneens grote rioleringswerken gepland.
Het deel van de Knokkestraat tussen Duinbergenlaan en de verkaveling Schildeken wordt heraangelegd ten behoeve van de rioleringswerken.
Het Heliospad wordt eveneens heraangelegd ten behoeve van de rioleringswerken.

Ontwerpplan downloaden

Globale fasering en timing

Fase 1: vanaf het station van Duinbergen tot en met het Heliospad.
Fase 1.1: Duinbergenlaan ten zuiden van de Knokkestraat (kruispunt Knokkestraat niet inbegrepen): 9 januari 2017 tot eind juni 2017
Fase 1.2: Knokkestraat (inclusief kruispunt met Duinbergenlaan): september 2017 tot eind december 2017
Fase 1.3: Duinbergenlaan ten noorden van de Knokkestraat tot Heliospad: januari 2018 tot eind april 2018
De timing is onder voorbehoud van goede weersomstandigheden.

Fase 2: vanaf Heliospad tot Stübbenpark.
De start van de wegeniswerken is voorzien voor het najaar van 2018.

Actuele toestand

De werken aan de nutsleidingen zijn uitgevoerd.

De aannemer is bezig met de voorbereidende werken voor het pompstation en de rioleringswerken vanaf het plein voor het station tot aan de Knokkestraat.

Vanaf 20 februari 2017 zal dit gedeelte van de Duinbergenlaan (fase 1.1) en de verkaveling Tingelhof ongeveer 4 à 7 weken niet bereikbaar zijn voor het gemotoriseerd verkeer tijdens de werkdagen. De aannemer voorziet de aanleg van een werfweg zodat de verkaveling in deze periode bereikbaar blijft gedurende de meeste weekends.

Afsluiten kruispunt Duinbergenlaan/Knokkestraat

Van dinsdag 7 tot vrijdagavond 31 maart 2017 wordt het kruispunt Duinbergenlaan/Knokkestraat afgesloten om de riolering van de werken in de eerste fase van de Duinbergenlaan (tussen station en de Knokkestraat) aan te koppelen op de bestaande riolering op het kruispunt Knokkestraat/Duinbergenlaan. Om deze ondergrondse verbinding tot stand te brengen wordt het kruispunt Knokkestraat/Duinbergenlaan afgesloten. Er is een omleiding voorzien via de Elizabetlaan. Gedurende deze periode is er ook een algemeen parkeerverbod van kracht langs elke tak van het kruispunt Knokkestraat/Duinbergenlaan, en dit telkens de eerste 25 m vanaf het kruispunt.

Tijdens de werken kunnen bewoners van de Knokkestraat hun woning nog bereiken met de wagen. Voor de inwoners van het Tingelhof en de Duinbergenlaan (ten zuiden van Knokkestraat) is dit niet het geval. Tijdens het weekend van 18 maart zullen de bewoners wel opnieuw gebruik kunnen maken van de tijdelijke werfweg.

De  timing is afhankelijk van de weersomstandigheden en voortgang van de werken aan de collectorleiding in de Duinbergenlaan.

Verkeersmaatregelen voor fase 1.1 : vanaf station tot aan de Knokkestraat

Tijdens de uitvoering  van deze werken zal de werfzone steeds bereikbaar zijn voor voetgangers.

Het treinstation is bereikbaar voor voetgangers en fietsers via de omleidingsroute Knokkestraat - Kerselarendreef - Stationspad.

Vanaf 9 januari 2017 is het station niet meer bereikbaar voor het gemotoriseerd verkeer.
Vanaf 20 februari 2017 zal de aannemer alles in het werk stellen om de verkaveling Schildeken tijdens de meeste weekends toegankelijk te maken voor het gemotoriseerd verkeer.

Contactpersonen

Indien er vragen zijn tijdens de werken kan men steeds contact opnemen met de aannemer of de dienst Openbaar Domein van de gemeente Knokke-Heist.

Foto's