Wegwerkzaamheden in de Duinbergenlaan.

Projectomschrijving

De Duinbergenlaan wordt volledig heringericht. In deze fase wordt de Duinbergenlaan vernieuwd ten zuiden van de Elizabetlaan.
De Duinbergenlaan krijgt een volledig nieuw profiel met langse parkeerplaatsen aan beide zijden van de straat en een brede wandelpromenade aan de oostzijde van de straat. In dit deel zijn eveneens grote rioleringswerken gepland.
Het deel van de Knokkestraat tussen Duinbergenlaan en de verkaveling Schildeken wordt heraangelegd ten behoeve van de rioleringswerken.
Het Heliospad wordt eveneens heraangelegd ten behoeve van de rioleringswerken.

Ontwerpplan downloaden

Globale fasering en timing

Fase 1: vanaf het station van Duinbergen tot en met het Heliospad.
Fase 1.1: Duinbergenlaan ten zuiden van de Knokkestraat (kruispunt Knokkestraat niet inbegrepen): de werkzaamheden zijn uitgevoerd
Fase 1.2: Knokkestraat (inclusief kruispunt met Duinbergenlaan):  start op 1 september 2017 tot eind december 2017
Fase 1.3: Duinbergenlaan ten noorden van de Knokkestraat tot Heliospad: 8 januari 2018 tot eind juni 2018
De timing is onder voorbehoud van goede weersomstandigheden.

Fase 2: vanaf Heliospad tot Stübbenpark.
De start van de wegeniswerken is voorzien voor het najaar van 2018.

Actuele toestand

Fase 1.1: Duinbergenlaan tussen station en kruispunt Knokkestraat (excl. kruispunt):
De werkzaamheden in deze fase zijn uitgevoerd.

Fase 1.2: Knokkestraat (incl. kruispunt):
De werkzaamheden in deze fase zullen starten op vrijdag 1 september 2017.
Deze fase omvat de heraanleg van de Knokkestraat, vanaf het kruispunt met de Duinbergenlaan tot Knokkestraat 489 (verkaveling Schildeken) en omvat de volgende werken:
- vernieuwen en aanleg gescheiden rioleringsstelsel;
- afkoppeling private riolering;
- vernieuwen verharding rijbaan, parkeerstroken en voetpaden.

Wat met het verkeer tijdens de werken van fase 1.2?

Om de uitvoeringstermijn tot een minimum te beperken, zal tijdens de maand september geen gemotoriseerd verkeer mogelijk zijn:
- in de Knokkestraat ter hoogte van het kruispunt met de Knokkestraat richting station Knokke;
- in de Duinbergelaan vanaf het kruispunt met de Knokkestraat richting station Duinbergen;
- in de verkaveling Tingelhof.
Dit geldt tijdens de weekdagen als in het weekend.

Tijdens de uitvoering van deze werken zal de werfzone steeds bereikbaar zijn voor voetgangers.

Contactpersonen

Indien er vragen zijn tijdens de werken kan men steeds contact opnemen met de aannemer of de dienst Openbaar Domein van de gemeente Knokke-Heist.

Foto's