Wegwerkzaamheden in de Duinbergenlaan.

Projectomschrijving

De Duinbergenlaan wordt volledig heringericht. In deze fase wordt de Duinbergenlaan vernieuwd ten zuiden van de Elizabetlaan.
De Duinbergenlaan krijgt een volledig nieuw profiel met langse parkeerplaatsen aan beide zijden van de straat en een brede wandelpromenade aan de oostzijde van de straat. In dit deel zijn eveneens grote rioleringswerken gepland.
Het deel van de Knokkestraat tussen Duinbergenlaan en de verkaveling Schildeken wordt heraangelegd ten behoeve van de rioleringswerken.
Het Heliospad wordt eveneens heraangelegd ten behoeve van de rioleringswerken.

Ontwerpplan downloaden

Globale fasering en timing

Fase 1: vanaf het station van Duinbergen tot en met het Heliospad.
Fase 1.1: Duinbergenlaan ten zuiden van de Knokkestraat (kruispunt Knokkestraat niet inbegrepen): 9 januari 2017 tot eind juni 2017
Fase 1.2: Knokkestraat (inclusief kruispunt met Duinbergenlaan): september 2017 tot eind december 2017
Fase 1.3: Duinbergenlaan ten noorden van de Knokkestraat tot Heliospad: januari 2018 tot eind april 2018
De timing is onder voorbehoud van goede weersomstandigheden.

Fase 2: vanaf Heliospad tot Stübbenpark.
De start van de wegeniswerken is voorzien voor het najaar van 2018.

Actuele toestand

De werken aan de nutsleidingen zijn uitgevoerd.

De aannemer is bezig met de voorbereidende werken voor het pompstation en de rioleringswerken vanaf het plein voor het station tot aan de Knokkestraat.

Verkeersmaatregelen voor fase 1.1 : vanaf station tot aan de Knokkestraat

Tijdens de uitvoering  van deze werken zal de werfzone steeds bereikbaar zijn voor voetgangers.

Het treinstation is bereikbaar voor voetgangers en fietsers via de omleidingsroute Knokkestraat - Kerselarendreef - Stationspad.

Vanaf 9 januari 2017 is het station niet meer bereikbaar voor het gemotoriseerd verkeer.
Vanaf 7 april 2017 zal de aannemer alles in het werk stellen om de verkaveling Schildeken tijdens de meeste weekends toegankelijk te maken voor het gemotoriseerd verkeer.

Contactpersonen

Indien er vragen zijn tijdens de werken kan men steeds contact opnemen met de aannemer of de dienst Openbaar Domein van de gemeente Knokke-Heist.

Foto's