Wegwerkzaamheden in de Duinbergenlaan.

Projectomschrijving

De Duinbergenlaan wordt volledig heringericht. In deze fase wordt de Duinbergenlaan vernieuwd ten zuiden van de Elizabetlaan.
De Duinbergenlaan krijgt een volledig nieuw profiel met langse parkeerplaatsen aan beide zijden van de straat en een brede wandelpromenade aan de oostzijde van de straat. In dit deel zijn eveneens grote rioleringswerken gepland.
Het deel van de Knokkestraat tussen Duinbergenlaan en de verkaveling Schildeken wordt heraangelegd ten behoeve van de rioleringswerken.
Het Heliospad wordt eveneens heraangelegd ten behoeve van de rioleringswerken.

Ontwerpplan downloaden

Globale fasering en timing

Fase 1: vanaf het station van Duinbergen tot en met het Heliospad.
Fase 1.1: Duinbergenlaan ten zuiden van de Knokkestraat (kruispunt Knokkestraat niet inbegrepen): de werkzaamheden zijn uitgevoerd
Fase 1.2: Knokkestraat (inclusief kruispunt met Duinbergenlaan):  de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Fase 1.3: Duinbergenlaan ten noorden van de Knokkestraat tot Heliospad: 8 januari 2018 tot eind juni 2018
De timing is onder voorbehoud van goede weersomstandigheden.

Fase 2: vanaf Heliospad tot Stübbenpark.
De start van de wegeniswerken is voorzien voor het najaar van 2019.

Wat houden de werken in fase 1.2 en fase 1.3?

De werken in beide fasen houden het volgende in:
- vernieuwen en aanleg gescheiden rioleringsstelsel;
- afkoppeling private riolering;
- vernieuwen verharding rijbaan, parkeerstroken en voetpaden.

Actuele toestand fase 1.1:

Fase 1.1: Duinbergenlaan tussen station en kruispunt Knokkestraat (excl. kruispunt):
De werkzaamheden in deze fase zijn uitgevoerd.

Actuele toestand fase 1.2:

Fase 1.2: Knokkestraat (incl. kruispunt met de Duinbergenlaan):
De werkzaamheden in deze fase zijn uitgevoerd. De Knokkestraat werd op vrijdagavond 16 maart 2018 terug opengesteld voor het doorgaand verkeer.

Actuele toestand fase 1.3:

Fase 1.3: Duinbergenlaan ten noorden van de Knokkestraat tot Heliospad:
De uitgewassen beton voor de rijbaan werd aangebracht en de voetpaden werden aangelegd. De aannemer is bezig met de herstellingswerken voor de aansluiting van de wegenis en de voetpaden met de Elizabetlaan, het aanleggen van de klinkers van de parkeerstroken in de Duinbergen en met de aanleg van de klinkers in het Heliospad. De werken zitten op schema om afgerond te zijn tegen eind juni 2018.

Verkeersmaatregelen fase 1.3:

- De Duinbergenlaan (tussen Knokkestraat en Elizabetlaan) zijn (met uitzondering van de hulpdiensten) niet bereikbaar voor gemotoriseerd vekeer.

- De voetgangers en fietsers die naar het treinstation wensen te stappen, zullen al vanaf de Elizabetlaan via de parking van de kerk en de Knokkestraat naar de Duinbergenlaan omgeleid worden.

Contactpersonen

Indien er vragen zijn tijdens de werken kan men steeds contact opnemen met de aannemer of de dienst Openbaar Domein van de gemeente Knokke-Heist.

Foto's huidige werkzaamheden fase 1.3

Foto's afgewerkte fase 1.1

Foto's afgewerkte fase 1.2