Wegwerkzaamheden in de Duinbergenlaan.

Projectomschrijving

De Duinbergenlaan wordt volledig heringericht. In deze fase wordt de Duinbergenlaan vernieuwd ten zuiden van de Elizabetlaan.
De Duinbergenlaan krijgt een volledig nieuw profiel met langse parkeerplaatsen aan beide zijden van de straat en een brede wandelpromenade aan de oostzijde van de straat. In dit deel zijn eveneens grote rioleringswerken gepland.
Het deel van de Knokkestraat tussen Duinbergenlaan en de verkaveling Schildeken wordt heraangelegd ten behoeve van de rioleringswerken.
Het Heliospad wordt eveneens heraangelegd ten behoeve van de rioleringswerken.

Ontwerpplan downloaden

Globale fasering en timing

Fase 1: vanaf het station van Duinbergen tot en met het Heliospad.
Fase 1.1: Duinbergenlaan ten zuiden van de Knokkestraat (kruispunt Knokkestraat niet inbegrepen): 9 januari 2017 tot eind juni 2017
Fase 1.2: Knokkestraat (inclusief kruispunt met Duinbergenlaan): september 2017 tot eind december 2017
Fase 1.3: Duinbergenlaan ten noorden van de Knokkestraat tot Heliospad: januari 2018 tot eind april 2018
De timing is onder voorbehoud van goede weersomstandigheden.

Fase 2: vanaf Heliospad tot Stübbenpark.
De start van de wegeniswerken is voorzien voor het najaar van 2018.

Actuele toestand

De werken aan de nutsleidingen zijn uitgevoerd.

De rioleringswerken en de werkzaamheden voor het aanleggen van een persleiding zijn uitgevoerd.
De rijbaan werd aangelegd in uitgewassen beton en de aannemer is bezig met de heraanleg van de voetpaden vanaf het station tot aan de Knokkestraat. Onder normale (weers)omstandigheden moeten alle werken uitgevoerd zijn tegen eind juni 2017.

Verkeersmaatregelen voor fase 1.1 : vanaf station tot aan de Knokkestraat

Tijdens de uitvoering  van deze werken zal de werfzone steeds bereikbaar zijn voor voetgangers.

Het treinstation is bereikbaar voor voetgangers en fietsers via de omleidingsroute Knokkestraat - Kerselarendreef - Stationspad.

Vanaf 9 januari 2017 is het station niet meer bereikbaar voor het gemotoriseerd verkeer.

Bereikbaarheid Tingelhof vanaf 12 juni 2017

Door het aanbrengen van de fundering en de betonverharding voor de rijweg en de uithardingsperiode voor de beton zal de toegang tot Tingelhof voor het gemotoriseerd verkeer niet meer mogelijk zijn vanaf maandagmorgen 12 juni 2017 tot 17u op vrijdagavond 30 juni 2017.

Verkeersmaatregelen voor de fietsers ter hoogte van het station van Duinbergen tot 30 juni 2017

In kader van de rioleringswerken die momenteel uitgevoerd worden in de Duinbergenlaan dient een persleiding te worden aangelegd ter hoogte van het fietspad naast de spoorweg (fietspad in het Stationspad). Om deze werken veilig te kunnen uitvoeren werd het fietspad afgesloten voor het fietsverkeer.
Voor de treinreizigers is er een doorgang voorzien tot het perron.

Volgende omleidingen werden voorzien voor de fietsers:
- komende vanuit de Krommedijk (spoorwegbrug)
fietspad tot aan de Kersenlarendreef om dan via de Kersenlarendreef naar de Knokkestraat te fietsen en ter hoogte van Schildeken terug naar het fietspad te fietsen.
- komende vanuit de Knokkestraat (vanuit de richting van Knokke)
fietspad tot Schildeken om dan naar de Knokkestraat te fietsen en ter hoogte van de Kersenlarendreef terug naar het fietspad te fietsen.