Wegwerkzaamheden in de Duinbergenlaan.

Projectomschrijving

De Duinbergenlaan wordt volledig heringericht. In deze fase wordt de Duinbergenlaan vernieuwd ten zuiden van de Elizabetlaan.
De Duinbergenlaan krijgt een volledig nieuw profiel met langse parkeerplaatsen aan beide zijden van de straat en een brede wandelpromenade aan de oostzijde van de straat. In dit deel zijn eveneens grote rioleringswerken gepland.
Het deel van de Knokkestraat tussen Duinbergenlaan en de verkaveling Schildeken wordt heraangelegd ten behoeve van de rioleringswerken.
Het Heliospad wordt eveneens heraangelegd ten behoeve van de rioleringswerken.

Ontwerpplan downloaden

Globale fasering en timing

Fase 1: vanaf het station van Duinbergen tot en met het Heliospad.
Fase 1.1: Duinbergenlaan ten zuiden van de Knokkestraat (kruispunt Knokkestraat niet inbegrepen): de werkzaamheden zijn uitgevoerd
Fase 1.2: Knokkestraat (inclusief kruispunt met Duinbergenlaan):  de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Fase 1.3: Duinbergenlaan ten noorden van de Knokkestraat tot Heliospad: de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Fase 2: vanaf Heliospad tot Stübbenpark.
De start van de wegeniswerken is voorzien voor het najaar van 2019.

Wat houden de werken in fase 1?

De werken houden het volgende in:
- vernieuwen en aanleg gescheiden rioleringsstelsel;
- afkoppeling private riolering;
- vernieuwen verharding rijbaan, parkeerstroken en voetpaden.

Actuele toestand fase 1.1:

Fase 1.1: Duinbergenlaan tussen station en kruispunt Knokkestraat (excl. kruispunt):
De werkzaamheden in deze fase zijn uitgevoerd.

Actuele toestand fase 1.2:

Fase 1.2: Knokkestraat (incl. kruispunt met de Duinbergenlaan):
De werkzaamheden in deze fase zijn uitgevoerd. De Knokkestraat werd op vrijdagavond 16 maart 2018 terug opengesteld voor het doorgaand verkeer.

Actuele toestand fase 1.3:

Fase 1.3: Duinbergenlaan ten noorden van de Knokkestraat tot Heliospad:
De werkzaamheden in de Duinbergenlaan zijn uitgevoerd. Dit gedeelte van de Duinbergenlaan werd vrijdagavond 29 juni 2018 terug opengesteld voor het doorgaand verkeer.
De klinkers in het Heliospad werden aangelegd. Rekening houdend met de uitdrogingsperiode zal het Heliospad afgesloten blijven voor gemotoriseerd verkeer tot half juli 2018.

Verkeersmaatregelen fase 1.3 Heliospad:

- Het Heliospad blijft afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tot half juli 2018.

Contactpersonen

Indien er vragen zijn tijdens de werken kan men steeds contact opnemen met de aannemer of de dienst Openbaar Domein van de gemeente Knokke-Heist.