Wegwerkzaamheden in de Camille Lemonnierlaan

Projectomschrijving

Wegens de slechte staat van de riolering (wortelingroei, ligging van een deel van de riolering op privédomein) werd door het college van burgemeester en schepenen beslist om de riolering en de wegenis (voetpaden, parkeerstroken en rijweg) te vernieuwen.

Tegenaan de Zwinlaan wordt een open waterbuffer voorzien, ingebed in een groene omgeving die de link maakt naar de Zwinduinen.

ontwerpplan downloaden

Globale fasering en timing

De werkzaamheden van de nutsmaatschappijen zijn uitgevoerd.
De rioleringswerken zijn uitgevoerd en de aannemer is bezig met de heraanleg van de voetpaden, de parkeerstroken en de rijweg. Voorziene einddatum van alle werken is eind juni 2017.

Deze timing dient als richttinggevend aanzien te worden gezien de werken sterk afhangen van de weersituatie.

Actuele toestand

De werkzaamheden van de nutsmaatschappijen en de rioleringswerken zijn uitgevoerd.
De aannemer is bezig met het plaatsen van de boordstenen en het profileren van de rijbaan. Aansluitend zal gestart worden met het aanleggen van de voetpaden en de opritten.

Verkeersmaatregelen

Tijdens de voorbereidende werken is de Camille Lemonnierlaan enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

Contactpersonen

Indien er vragen zijn tijdens de werken kan men steeds contact opnemen met de aannemer of de dienst Openbaar Domein van de gemeente Knokke-Heist.

Foto's