Wegwerkzaamheden in de Camille Lemonnierlaan

Projectomschrijving

Wegens de slechte staat van de riolering (wortelingroei, ligging van een deel van de riolering op privédomein) werd door het college van burgemeester en schepenen beslist om de riolering en de wegenis (voetpaden, parkeerstroken en rijweg) te vernieuwen.

Tegenaan de Zwinlaan wordt een open waterbuffer voorzien, ingebed in een groene omgeving die de link maakt naar de Zwinduinen.

ontwerpplan downloaden

Actuele toestand

De werkzaamheden van de nutsmaatschappijen en de rioleringswerken zijn uitgevoerd.
De aannemer is bezig met de laatste werkzaamheden voor de heraanleg van de voetpaden, de parkeerstroken, de rijweg en het bufferbekken.

Contactpersonen

Indien er vragen zijn tijdens de werken kan men steeds contact opnemen met de aannemer of de dienst Openbaar Domein van de gemeente Knokke-Heist.

Foto's