Wegwerkzaamheden in de Camille Lemonnierlaan

Projectomschrijving

Wegens de slechte staat van de riolering (wortelingroei, ligging van een deel van de riolering op privédomein) werd door het college van burgemeester en schepenen beslist om de riolering en de wegenis (voetpaden, parkeerstroken en rijweg) te vernieuwen.

Tegenaan de Zwinlaan wordt een open waterbuffer voorzien, ingebed in een groene omgeving die de link maakt naar de Zwinduinen.

ontwerpplan downloaden

Globale fasering en timing

De werkzaamheden van de nutsmaatschappijen zijn uitgevoerd.
De rioleringswerken zijn eind februari 2017 gestart, aansluitend zal gestart worden met de heraanleg van de voetpaden, parkeerstroken en rijweg. Voorziene einddatum van alle werken is eind juni 2017.

Deze timing dient als richttinggevend aanzien te worden gezien de werken sterk afhangen van de weersituatie. Een strenge winter of natte maanden kunnen een impact hebben op de vooruitgang van de werf.

Actuele toestand

Als voorbereiding op de werkzaamheden van de nutsmaatschappijen werden de bomen gerooid en de voetpaden opgebroken.
De werkzaamheden van de nutsmaatschappijen zijn uitgevoerd.
Op maandag 27 februari 2017 is men gestart met de opbraakwerken. De asfaltlaag werd verwijderd.
Ter hoogte van het driehoekig plein tegenaan de Zwinlaan (huisnummers 32 en 29-37) werd de asfaltlaag en de fundering volledig opgebroken waardoor de opritten in deze zone niet meer bereikbaar zijn. De bemaling werd geplaatst en men is bezig met de rioleringswerken.
De opritten van de woningen tot aan huisnummers 26 en 13 zijn opgebroken en men is bezig met de rioleringswerken.
In het gedeelte vanaf huisnummers 10 en 11 werd enkel de asfaltlaag verwijderd en blijven de opritten toegankelijk voor de aangelanden.

Verkeersmaatregelen

Tijdens de voorbereidende werken is de Camille Lemonnierlaan enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

Contactpersonen

Indien er vragen zijn tijdens de werken kan men steeds contact opnemen met de aannemer of de dienst Openbaar Domein van de gemeente Knokke-Heist.

Foto's