Wegwerkzaamheden in de Camille Lemonnierlaan

Projectomschrijving

Wegens de slechte staat van de riolering (wortelingroei, ligging van een deel van de riolering op privédomein) werd door het college van burgemeester en schepenen beslist om de riolering en de wegenis (voetpaden, parkeerstroken en rijweg) te vernieuwen.

Tegenaan de Zwinlaan wordt een open waterbuffer voorzien, ingebed in een groene omgeving die de link maakt naar de Zwinduinen.

ontwerpplan downloaden

Actuele toestand

De werkzaamheden van de nutsmaatschappijen en de rioleringswerken zijn uitgevoerd.
De rijbaan werd aangelegd alsook de voetpaden en de parkeerstroken. De Camille Lemonnierlaan werd opengesteld op vrijdagavond 30 juni 2017.

Contactpersonen

Indien er vragen zijn tijdens de werken kan men steeds contact opnemen met de aannemer of de dienst Openbaar Domein van de gemeente Knokke-Heist.

Foto's