Wegeniswerken in de Hazegrasstraat

In opdracht van de Oostkustpolder moet een aannemer een persleiding aanleggen die de Hazegrasstraat zal dwarsen ter hoogte van het Jagerspad.

Vanaf maandag 16 april 2018 tot en met vrijdag 4 mei 2018 zal daarom de Hazegrasstraat ter hoogte van het Jagerspad afgesloten zijn voor het doorgaand verkeer.

Volgende verkeersmaatregelen worden genomen:
- Er zal tot aan de werfzone in de Hazegrasstraat enkel plaatselijk verkeer toegelaten zijn.
- Voor het doorgaand verkeer is de volgende omleiding voorzien:
  *) vanaf het Oosthoekplein via de Paulusstraat naar de Graaf Jansdijk naar de Hazegrasstraat;
  *) vanaf de rotonde met de Retranchementstraat via de Hazegrasstraat naar de Graaf Jansdijk naar de Paulusstraat;
- In de Graaf Jansdijk (tussen de Hazegrasstraat en Paulusstraat) zal tijdelijk het verbod van doorgang, met uitzondering voor plaatselijk verkeer, opgeheven worden.