Wegeniswerken in de Hazegrasstraat

In opdracht van AGSO Waterbedrijf dient een aannemer een persleiding aan te leggen in de berm van de Hazegrasstraat tegenover de woningen met huisnummer 61 en 63.

Deze werkzaamheden worden gestart op maandag 4 juni 2018 en zijn tot 28 juni 2018 gepland.

Tijdens de duur van de werkzaamheden zal ter hoogte van de werkzaamheden de beurtelingse doorgang van het verkeer geregeld worden door middel van verkeersborden. Er zal een snelheidsbeperking gelden van maximaal 30 km/u.
Fietsers zullen geen hinder ondervinden.