Vuurwerkfestival

Artikel 1.
De maatregelen in de volgende artikelen zijn van toepassing op de vuurwerkdagen, zijnde: 17, 19, 21, 23 en 25 augustus 2018, van 15.00  uur tot  23.30 uur, mits anders vermeld wordt.

 

Art. 2.
Het stilstaan en parkeren is verboden  op de vuurwerkdagen, van 16.00 uur tot 23.30 uur.

- op de  Zeedijk, tussen de Zeerobbenlaan en de westelijke rijbaan van Canadasquare;

- de Meerlaan, tussen de Elizabetlaan en de Zeedijk;

- de Elizabetlaan, noordelijke rijbaan  vanaf huisnummer  185 tot de Meerlaan.

Voertuigen geparkeerd op de zones non edifaecande van de gebouwen aan de Zeedijk, kunnen uit veiligheidsoverwegingen hun plaats niet verlaten of er naartoe rijden tussen 21.00 uur en 22.30 uur.  Deze regeling dient door middel van bewonersbrieven aan de bewoners op de Zeedijk kenbaar gemaakt te worden.

Signalisatie: tekens E3

 

Art. 3.
Er is geen verkeer toegelaten:

- Zeedijk tussen de Zeerobbenlaan en de westelijke rijbaan van Canadasquare west;
- Meerlaan tussen de Elizabetlaan en de Zeedijk;

- Jozef Nellenslaan tussen de Zeerobbenlaan en de Sterrenlaan;

Signalisatie: verkeerstekens  C 3, verkeershekken en verkeersregeling door politie of stewards

Art. 4.
Onderhavige politieverordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet en zal tevens aan de weggebruikers ter kennis worden gebracht door de hierboven vermelde verkeerstekens.

 

Art. 5.
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 6.
Afschriften hiervan zijn voorzien en opvraagbaar voor volgende instanties:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De Korpschef van de lokale politie Damme/Knokke-Heist;
-De postoverste van de brandweer hulpverleningszone 1 van West-Vlaanderen;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

 Besluit Vuurwerkfestival

 Plan Vuurwerkfestival

Datum goedkeuring: 3 augustus  2018

Datum bekendmaking: 3 augustus  2018