Volmachten

Wie kan volmacht geven

Elke kiezer die verhinderd is om één van volgende redenen, kan volmacht geven :

 • medische redenen
 • verblijf om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. (of is lid van gezin van iemand die om die redenen in buitenland verblijft)
 • verblijf in het buitenland om privéredenen (toerisme)
 • moet werken op de dag van de verkiezingen.
 • studieredenen
 • beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger (of gezinslid ervan)
 • verblijf in een strafinrichting als gevolg van een rechterlijke maatregel.
 • geloofsovertuiging staat u niet toe te gaan stemmen

 

Er moet telkens een bewijs van verhindering worden toegevoegd aan de aanvraag tot volmacht en zowel volmachtgever als de volmachtkrijger moeten het volmachtformulier ondertekenen.

 

Bijzondere bepaling bij verblijf in het buitenland voor toeristische redenen :

Ook in dit geval moeten bewijsstukken worden voorgelegd.  Dit zijn bv. vliegtuigtickets, een hotelreservatie, ....

 

Kunt u dit niet voorleggen, dan kunt u ook een attest, getekende door de burgemeester, van  “verklaring op erewoord” vragen bij de dienst burgerzaken.

 

Wie kan volmacht krijgen

 • Elke kiezer kan volmacht krijgen voor het soort verkiezingen waarvoor hij zelf mag gaan stemmen.
 • Een kiezer kan maar één maal met volmacht gaan stemmen
 • De volmachtkrijger stemt in de bureau van de persoon die volmacht geeft.

 

Hoe wordt volmacht gegeven

Eenvoudigste is dat u naar de dienst Burgerzaken komt met de nodige attesten.  Dit vanaf beschikbaarheid van de kiezerslijst = 24 maart 2014.

Dit kan tijdens de openingstijden van de dienst Burgerzaken:

 

 

kantoor Knokke

kantoor Heist

maandag tot vrijdag

van 8.30 tot 12.00 uur

van 13.30 tot 16.30 uur

van 9.00 tot 12.30 uur

op zaterdag

van 9.00 tot 11.30 uur

 

PARKING

Omgeving of ondergronds

Kraaiennestplein 1

 

Wanneer kan volmacht worden gegeven

Tot op de dag van de verkiezingen kan volmacht worden gegeven.

Ook op dag van de verkiezingen is de dienst Burgerzaken open vanaf 8.00 tot 16.00 uur in het stadhuis Knokke, in het onthaal van het stadhuis.

Enkel als het gaat om volmacht om toeristische redenen, kan maar volmacht gegeven worden tot de dag vóór de verkiezingen, 24 mei dus.  Vermits de dienst Burgerzaken op zaterdag open is van 9 tot 11u30, kan dus volmacht gegeven worden tot uiterlijk 11u30.