Voertuigen

De toegang met rijwielen en voertuigen, al dan niet voorzien van een motor, tot het strand of in het Directeur-generaal Willemspark is verboden over de volledige lengte en breedte.

Het verbod geldt niet voor:

  • de voertuigen gebruikt voor het plaatsen en weghalen van strandcabines (tijdens de daartoe voorziene periodes)
  • de voertuigen die strikt noodzakelijk zijn voor de exploitatie van de concessies van de badkarhouders en de watersportclubs en enkel binnen de hen vergunde concessie
  • voertuigen of rijwielen waarvoor een vergunning verleend werd
  • vergunde wedstrijden of evenementen met voertuigen of rijwielen

Om een vergunning aan te vragen: klik hier voor het aanvraagformulier. Vervolgens behandelt de dienst evenementen uw verzoek en ontvangt u al dan niet een goedkeuring.

De voertuigen die op het strand toegelaten zijn, moeten altijd stapvoets rijden.

Contact

Toerisme Zeedijk 660 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050 630 380 050 630 390  toerisme@knokke-heist.be

Onze infokantoren:
Zeedijk-Knokke 660 (Knokke)
Knokkestraat 22 (Heist)