Vistival

Artikel 1.
De toelating om Vistival te organiseren op het Heldenplein, 8301 Knokke-Heist op 10/06/2018 wordt verleend evenals de inname van het openbaar domein van 08-06-2018 tot en met 11-06-2018 om de constructie op te bouwen en weg te halen. 

 

Art 2.

Het stilstaan en parkeren is verboden op 10/06/2018 in de volgende locaties :

Oostzijde Heldenplein tussen O.L.-Vrouwstraat en Zeedijk Heist

Westzijde Heldenplein tussen Duinenstraat en Noordkant plein

Parkeerzone zuidkant Heldenplein

 

De zijde van het Heldenplein, grenzend aan de Zeedijk-Heist vanaf 08/10/18 t.e.m. 10-06-2018. 

 

Dit stilstaan- en parkeerverbod wordt aangeduid door verkeersborden E3.

 

Art. 3.
De rijbaan, die het Heldenplein dwarst, wordt afgesloten met jerseys en verbodsbord C3 op de kruispunten Heldenplein/O.L. Vrouwstraat en het Heldenplein/Duinenstraat.

 

Art. 4.
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 5.
Afschriften hiervan zijn voorzien en opvraagbaar voor volgende instanties:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De Korpschef van de Lokale Politie Damme/ Knokke Heist;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;

-De postoverste van de brandweer hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum goedkeuring: 8 juni 2018

Datum bekendmaking: 8 juni 2018