Viewer kadasterkaarten

De kadasterkaarten zijn voortaan te bekijken via een viewer die aangeboden wordt door de Federale Overheidsdienst Financiën.

De vermelde huisnummers geven slechts bij benadering de ligging aan en zijn bijgevolg niet noodzakelijk correct. Voor de officiële huisnummers kunt u bij de Dienst Stedenbouw.

open viewer kadasterkaarten

 

Contact

Stedenbouw Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 180 +32 50 630 159  stedenbouw@knokke-heist.be