Vernieuwen wegdek Lippenslaan

Het hobbelige wegdek in de Lippenslaan zal nog voor de zomer over de volledige lengte vernieuwd worden. Alle betonstraatstenen in de rijweg worden verwijderd en vervangen door een asfaltverharding.

De voorbereidende werken starten op maandag 9 april 2018.
Op maandag 16 april 2018 start de 1ste fase op de oostelijke weghelft tussen de Kustlaan en het Burgemeester Frans Desmidtplein.
Daarna volgt vanaf 23 april 2018 de westelijke weghelft tussen de Kustlaan en het Burgemeester Frans Desmidtplein.
Vanaf maandag 14 mei 2018 wordt de oostelijke rijweg tussen het Maurice Lippensplein en het Burgemeester Frans Desmidtplein aangepakt.
De laatste fase start op maandag 28 mei 2018 en omvat de vernieuwing van de westelijke weghelft tussen het Maurice Lippensplein en het Burgemeester Frans Desmidtplein.

Tijdens weekends en verlofdagen wordt er niet gewerkt en blijft de Lippenslaan volledig open.
De werkzaamheden moeten tegen 1 juni 2018 afgewerkt zijn.

Timing en verkeersafwikkeling per fase: