Verkeersmaatregelen folkloremarkt juli augustus 2018

Artikel 1.
Elke donderdag tijdens de maanden juli en augustus worden ter gelegenheid van de wekelijkse folkloremarkt volgende straten verboden voor verkeer aan iedere bestuurder, tussen 10 en 21 uur.

-      Kursaalstraat tussen Nicolas Mengélaan en Marktstraat;

-      Knokkestraat tussen Kursaalstraat en Brouwersstraat

-      zuidelijke rijbaan van Heldenplein, tussen oostelijke en westelijke rijbaan

-      Graaf d’Ursellaan vanaf de oostelijke rijbaan Heldenplein tot Serweytens de Mercxstraat

-      Nicolas Mengélaan tussen Kursaalstraat en Knokkestraat.

-      Kardinaal Mercierstraat ter hoogte van het plein De Bolle

-      Plein/parking op de hoek Kursaalstraat - Westkapellestraat

Deze straten en pleinen vormen de locatie voor de organisatie van de wekelijkse folkloremarkt te Heist.
Signalisatie : verkeersteken C 3 en reglementair verkeershek.

 

Art. 2.
Het parkeren is op bovenvermelde data tijdelijk verboden telkens vanaf 08.00 uur in de volgende straten :

- Kursaalstraat tussen Nicolas Mengélaan en Marktstraat;
- Graaf d’Ursellaan tussen Heldenplein en Serw. de Mercxstraat;
- Heldenplein zuidzijde volledig;
- Knokkestraat tussen Brouwersstraat en Kursaalstraat;
- Kardinaal Mercierstraat, ter hoogte van De Bolle

- Plein/parking op de hoek Kursaalstraat – Westkapellestraat
- Nicolas Mengélaan tussen Kursaalstraat en Knokkestraat

Signalisatie : E 1 met onderbord “donderdag van 08.00 uur tot 21.00 uur”.

 

Art. 3.
Op bovenvermelde data is enkel plaatselijk verkeer toegelaten in beide richtingen in volgende straten :

-      O.-L.-Vrouwstraat

-      Albatrosstraat gedeelte tussen O.-L.-Vrouwstraat en Graaf d’Ursellaan

-      Vlamingstraat tussen Vuurtorenstraat en Kardinaal Mercierstraat

-      Stadhuisstraat tussen De Vriérestraat en Kursaalstraat

Signalisatie : C 3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”, afdekken van de bestaande signalisatie voor éénrichtingsverkeer.

 

Art. 4.

De rijrichting wordt gewijzigd in de volgende straten, in functie van de bereikbaarheid van het centrum van Heist voor de hulpdiensten :

- Pannestraat tussen Noordstraat en Kursaalstraat : plaatselijk verkeer enkel toegelaten in de richting van de Kursaalstraat;
Signalisatie : afdekplaat op de bestaande signalisatieborden C5-C7 en D1 om de gewijzigde rijrichting aan te geven

 

Art. 5.
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 


 

Art. 6.
Afschriften hiervan zijn beschikbaar en opvraagbaar voor volgende instanties:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De Korpschef van de lokale politie Damme/Knokke-Heist;
-De postoverste van de brandweer hulpverleningszone 1 van West-Vlaanderen;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen.