Tweede golf en stadsrandbos

Projectbenaming: Tweede golf en stadsrandbos

Omschrijving: ontwikkelen van een tweede golfinfrastructuur en een stadsrandbos.

Timing: 2010 - 2012.

Projectleider: Jan Van Coillie

Beleidsdoelstelling: OD 647

Stand van zaken: 

Opvolgen plan MER en het gewestelijk RUP. De administratiee procedures voor het ontwikkelen van de tweede golfinfrastructuur en het stadsrandbos dienen doorlopen en opgevolgd te worden.