Tussen 2 Feestenloop

Artikel 1:
a. De omloop met een afstand van 1 kilometer verloopt als volgt :

Start in de westelijke rijbaan van de Lippenslaan ter hoogte van de Nestor de Tièrestraat (richting Kustlaan) met keerpunt ter hoogte van de Dumortierlaan.  Hierna volgen de deelnemers de oostelijke rijbaan van de Lippenslaan tot de zuidelijke rijbaan van het Alfred Verweeplein waar ook de aankomst is.  Het voorziene startuur van de omloop met een afstand van 1 kilometer is 19 uur.

 

b. De omloop met een afstand van 5 kilometer verloopt als volgt :

Start in de westelijke rijbaan van de Lippenslaan ter hoogte van de Nestor de Tièrestraat (richting Kustlaan) om rechtsaf te slaan in de Dumortierlaan (richting Kustlaan), de Kustlaan te volgen in de richting van de Elizabetlaan met keerpunt in de Kustlaan t.h.v. het kruispunt met de Elizabetlaan om terug te keren in de Kustlaan (richting Dumortierlaan), Dumortierlaan, linksaf in de oostelijke rijbaan van de Lippenslaan tot het Alfred Verweeplein. 

Het hoger vermelde parcours dient tweemaal afgelegd te worden door de deelnemers.  Het keerpunt bevindt zich ter hoogte van de noordelijke rijbaan van het Alfred Verweeplein.  De aankomst situeert zich ook ter hoogte van het Alfred Verweeplein.

Het voorziene startuur van de omloop met een afstand van 5 kilometer is 19.15 uur. 

 

c. De omloop met een afstand van 10 kilometer verloopt als volgt:

Start in de westelijke rijbaan van de Lippenslaan ter hoogte van de Nestor de Tièrestraat (richting Kustlaan) tot de Taborastraat (keerpunt) om rechts af te slaan in de oostelijke rijbaan van de Lippenslaan en deze rijbaan te volgen tot het kruispunt met de Dumortierlaan en vervolgens rechts af te slaan in de Dumortierlaan (richting Kustlaan), de Kustlaan te volgen in de richting van de Elizabetlaan met keerpunt in de Kustlaan t.h.v. het kruispunt met de Elizabetlaan om terug te keren in de Kustlaan (richting Dumortierlaan), Dumortierlaan, linksaf in de oostelijke rijbaan van de Lippenslaan tot het Alfred Verweeplein. 

Het hoger vermelde parcours dient driemaal afgelegd te worden door de deelnemers.  Het keerpunt bevindt zich ter hoogte van de noordelijke rijbaan van het Alfred Verweeplein.  Bij de derde doortocht lopen de deelnemers rechtdoor naar de aankomst ter hoogte van het Alfred Verweeplein. 

 

Art. 2:

De verkeersmaatregelen in de artikels 3, 4 en 5 zijn van toepassing op 26 december 2018 op de tijdstippen zoals vermeld in de respectievelijke artikels.

 

Art. 3:

Er is enkel plaatselijk verkeer toegelaten in de volgende straten, die uitgeven op het parcours in de Lippenslaan en de Dumortierlaan, telkens vanaf 18.00 uur:

a. tussen Paul Parmentierlaan en Lippenslaan:

- Fincentlaan
- Van Rysselberghestraat
- Nestor de Tièrestraat
- Guldenvliesstraat
- August Dansestraat
b. tussen Leopoldlaan en Lippenslaan

- Bayauxlaan

- Blancgarinstraat
b. tussen de Lippenslaan en Piers de Raveschootlaan:
- Alfred Verweeplein
- Victor Lamoralstraat
- Joseph Mommensstraat
- Zoutelaan

- Jef Mennekenslaan
c. uitgevend op de Dumortierlaan:
- Koninginnelaan
- Duinviooltjesstraat
- Van Bunnenlaan
- Diksmuidestraat
- Ieperstraat
- Kemmelbergstraat.

d. uitgevend op de Kustlaan

- Duindistelstraat

- Generaal Lemanpad

- Villapad

- Antoine Bréartstraat

Signalisatie: afdekken van de huidige signalisatie met betrekking tot de rijrichting, en aanbrengen verkeerstekens C 3 met onderbord ‘Uitgezonderd Plaatselijk Verkeer’ en waar nodig verkeerstekens F 45 (doodlopende straat).

 

Art. 4:

Er is geen verkeer toegelaten:

- in de westelijke rijbaan van de Lippenslaan tussen de zuidelijke rijbaan van het Alfred Verweeplein en de Nestor de Tièrestraat vanaf 16 uur tot 21.30 uur;

- in de beide rijbanen van de Lippenslaan tussen het Alfred Verweeplein en de Dumortierlaan, vanaf 18 uur tot 22 uur;

- Dumortierlaan tussen Lippenslaan en Kustlaan, vanaf 18 uur tot 21.30 uur. 

- Kustlaan tussen Driehoeksplein en Elizabetlaan.

Signalisatie: verkeerstekens C 3 op de invalswegen en verkeersregeling door politie en/of seingevers.  Bewoners worden door middel van bewonersbrieven ingelicht.

 

Art. 5:

Het stilstaan en parkeren is verboden in de volgende straten :

- Lippenslaan, de westelijke rijbaan tussen Nestor de Tièrestraat en Alfred Verweeplein, vanaf 16 uur tot 21.30 uur;
- Lippenslaan, beide rijbanen tussen Alfred Verweeplein en Dumortierlaan, vanaf 18 uur tot 21.30 uur;

- Dumortierlaan tussen de Lippenslaan en de Kustlaan, vanaf 18 uur tot 21.30 uur;

- Kustlaan tussen het Driehoeksplein en de Elizabetlaan

Signalisatie: verkeersborden E3 met onderbord “26-12-18” met vermelding van de respectievelijke berichten aan de parkeerautomaten.

Art. 6:

Deze politieverordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet en zal ook aan de weggebruikers ter kennis worden gebracht door de hierboven vermelde verkeersborden.

 

Art. 7:
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 8:
Afschriften hiervan zijn beschikbaar en opvraagbaar voor volgende instanties:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De zonechef van de  Politiezone Damme/ Knokke Heist;
-De postoverste van de brandweer van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen; 

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

 

Besluit

 

Parcours 1km

Parcours 6 km

Parcours 10 km

 

Datum goedkeuring: 9 november 2018

Datum bekendmaking: 9 november 2018