Tunnelwerken Dudzele- en Oostkerkestraat (aanleg A11)

De tunnelwerken onder de Oostkerkestraat zijn klaar zodat de Oostkerkestraat werd opengesteld voor het verkeer. Vanaf dinsdag 21 juni 2016 zijn de tunnelwerken onder de Dudzelestraat gestart waardoor de Dudzelestraat tijdelijk werd afgesloten.

Tijdens de tunnelwerken aan de Dudzelestraat (N376) volgt het verkeer tussen de haven en de Natiënlaan (N49) een omleiding via een tijdelijk aangelegde weg en de Oostkerkestraat (N374). Deze omleiding geldt tot midden september 2016. Vanaf dan komt het aansluitingscomplex van de A11 met de Natiënlaan (N49) grotendeels in dienst en kan het verkeer van de Natiënlaan (N49) via de A11 tot aan de Zuidwatergangdreef rijden. Van daar is de Dudzelestraat te bereiken via de tijdelijke wegen langsheen de tunnel. Aansluiting met de Oostkerkestraat kan via de tijdelijke rotonde.

De voorziene omleiding is terug te vinden op onderstaand plan:
Item-1-KAART-omleiding-Dudzelestraat

Geluidshinder:
De aannemer die de tunnel onder de Dudzelestraat bouwt, gaat tot 1 september 2016 palen de grond inheien en damplanken intrillen. Dit zal onvermijdelijk enige geluidshinder met zich meebrengen, afhankelijk van de afstand tussen de woningen en de werf. De werken duren op weekdagen van 7 tot 16 uur. Indien vertraging optreedt door weers- of onvoorziene omstandigheden, is een beperkte periode met twee werkshiften (van 6 tot 22 uur) mogelijk. Tussen 11 en 29 juli 2016 wordt er niet gewerkt.

Meer uitleg over deze werken vind je terug via de website www.a11verbindt.be onder 'Aanleg van de A11' --> 'Alle werken in Knokke-Heist' --> 'Tunnels onder de N376 en N374' --> 'Bereikbaarheid'.