Tips : Vorstschade voorkomen

Hoe vorstschade voorkomen en verhelpen

Bovengrondse watermeters zijn kwetsbaarder dan ondergrondse die in de kelder of een meterput zijn opgesteld.

Bevindt de watermeter zich niet in een vorstvrije ruimte:

- hou de tocht buiten door het afdichten van ramen en deuren.

- breng isolatie of een verwarmingslint (= geïsoleerde elektrische kabel) aan rond de watermeter en de waterleidingen.

- verwarm desnoods het lokaal tot boven het vriespunt.

Is het gebouw niet in gebruik

- laat vooraf de watertoevoer door het Waterbedrijf dichtdraaien.

Of

- ledig de installaties tijdens de periode van afwezigheid (veiligheidskraan tussen straat en watermeter dichtdraaien, de aftapkraan na de watermeter opendraaien en alle kranen op de binneninstallatie openen).

 

Wat als de watertoevoer bevroren is?

- de bevroren waterleiding of watermeter vertoont geen barsten of scheuren: probeer te ontvriezen met behulp van een haardroger.  Gebruik nooit een hevige warmtebron, want die kan de leidingen doen barsten.

- de waterleiding of watermeter vertoont wel barsten of scheuren:

aan de toevoerleiding of aan de watermeter: contacteer onmiddellijk het Waterbedrijf.

Na de watermeter: doe beroep op de installateur van het sanitair.

Opgelet: Het ontdooien van een gescheurde leiding of gebarsten watermeter, kan een aanzienlijk lek meebrengen.  Neem uw voorzorgen door het afsluiten van de watertoevoer.

Contact

AGSO - Waterbedrijf T Walletje 104 bus 101 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050 44 25 00 050 44 25 20  waterbedrijf@agsoknokke-heist.be http://agsoknokke-heist.be/waterbedrijf.aspx