Tijdelijke politieverordening - Boulevardfeesten - 15 juni 2014

Artikel 1.
Op zondag 15 juni 2014, tussen 06.00 uur en 23.00 uur is het stilstaan en parkeren verboden in de Graaf d’Ursellaan te Heist:

Signalisatie: verkeerstekens E3.

 

Art. 2.
Op zondag 15 juni 2014, tussen 06.00 uur en 23.00 uur is alle verkeer verboden in de Graaf d’Ursellaan.

Signalisatie: verkeershekken met tekens C3 en F 45 op de toegangswegen tot de zone.

 

Art. 3.
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

Art. 4.
Afschriften hiervan zijn voorzien en opvraagbaar voor volgende instanties:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De korpschef van de lokale politie Damme/Knokke-Heist,

-De Commandant van de lokale brandweer;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Download hier het plan van de wegen tijdens de Boulevardfeesten

Datum goedkeuring: 13/06/2014

Datum bekendmaking: 13/06/2014

 

Contact

Secretarie Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 100 +32 50 630 159  knokke-heist@knokke-heist.be