Taxus: inzamelactie

Inzamelactie voor taxussnoeisel t.v.v. Kom op tegen Kanker

In heel wat tuinen treffen we taxus als sierstruik aan wegens zijn geschiktheid voor het vormsnoeien. De plant is gekend onder de naam Taxus baccata of venijnboom; er bestaan ook nog andere taxussoorten en -variëteiten.
Het jonge snoeisel bevat de stof baccatine, een afweerstof die de taxusplant zelf aanmaakt om nieuwe aangroei te beschermen tegen allerlei infecties en tegen vraat. Baccatine kan ook voor andere doeleinden aangewend worden.

Baccatine vormt de grondstof voor de aanmaak van taxol, een geneesmiddel tegen diverse vormen van kanker.

Het ingezamelde taxussnoeisel wordt aangewend voor de bestrijding van kanker. Daarbij wordt er voor iedere verzamelde m³ €40,00 (of €4,00 per zak) geschonken aan Kom op tegen Kanker.

 

Met de steun van Kom op tegen Kanker verleent de gemeente Knokke-Heist haar medewerking om het taxussnoeisel in te zamelen in de periode van 15 juni tot 15 september 2009.

U kunt eveneens uw bijdrage leveren.

 • Lever het taxusnoeisel gratis af op het recyclagepark van Knokke-Heist (Sluisstraat 82).
  • Per verzamelde zak taxussnoeisel wordt er €4,00 geschonken aan Kom op tegen Kanker of €40,00 per m3.
  • U verliest geen tuinafvalbeurt bij dit bezoek.

Hou bij het inzamelen van het taxusnoeisel rekening met volgende richtlijnen:

 • Voor het inzamelen worden gratis zakken ter beschikking gesteld. Deze kunnen afgehaald worden bij Horizon Net (Gemeenteplein 22) en op het recyclagepark.
 • De beste periode om uw taxushaag te snoeien is van juli tot eind september.
 • Het is belangrijk dat het snoeisel afkomstig is van taxusstruiken die jaarlijks gesnoeid worden. Enkel het éénjarig snoeisel (takken tot 30 cm) van Taxus bevat baccatine.
 • Zorg er voor dat het snoeisel vers, zuiver en droog blijft.
 • Hoe verser het snoeisel, hoe beter. Gelieve uw snoeisel binnen 24 uur na snoeien af te leveren op het recyclagepark of bij Van Hulle. Zorg ervoor dat het snoeisel niet verhit.
 • Hoe zuiverder het snoeisel, het hoger het rendement. Gebruik daarom een zeil of een doek om uw snoeigroen op te vangen. Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander groen is waardeloos.
 • Snoei uw taxushaag bij droog weer.
 • Breng het snoeisel in inzamelzakken naar de inzamelbakjes of 1m³ taxuscontainers op het recyclagepark.

Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij:

 

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be