Tarieven

GELDENDE TARIEVEN ( incl. 6% BTW )

WATERVERBRUIK

Vanaf 1 januari 2007 wordt het tarief voor waterverkoop als volgt vastgesteld:

a) Voor een eerste schijf verbruik ot 15m³ per gedomicilieerde inwonder per kalenderjaar: 2,08 €/m³ ( incl. BTW )
Dit staat op de factuur als : 3,87 €/m³ in combinatie met een "korting op basisverbruik" van 1,98 €/m³, te verhogen met 6% BTW

b) Voor een tweede schijf verbruik tot 1.000 m³ : 3,87 €/m³ ( incl. BTW )

c) Voor een derde schijf verbruik vanaf 1.001 m³ : 3,47€/m³ ( incl. BTW )

Deze tarieven omvatten de levering van het drinkwater, de gemeentelijke saneringsbijdrage en de bovenlokale saneringsbijdrage.

 

JAARLIJKS HUURGELD WATERMETER

Vanaf 1 januari 2002 wordt de huurprijs voor de watermeters naar gelang het kaliber op een jaarlijks forfaitair bedrag vastgesteld:

TYPE
Ø
INCL. 6% BTW
 
TYPE
Ø
INCL. 6% BTW
             
01 10/13 6,87 €   07 60 103,03 €
02 20 6,87 €   14 65 103,03 €
A1 20 6,87 €   08 70 137,38 €
03 25 6,87 €   09 80 171,72 €
04 30 27,48 €   10 100 274,75 €
05 40 48,08 €   11 150 549,50 €
06 50 68,69 €   12 200 961,63 €

AANSLUITINGEN MET WATERMETER(S)

nieuwe aansluitingen

a) Aansluiting voor eengezinswoningen met max. Ø 20mm:
    Forfaitair bedrag van 747;27€
    Per bijlkomende meter wordt forfaitair 9,20€ aangerekend.

b) Aansluiting van meergezinswoning:
    Forfaitair bedrag van 747,27€
    verhoogd telkens met 249,09€ per bijkomende woongelegenheid vanaf de tweede woongelegenheid

c) voorlopige aansluiting: 106,88 €.

d) Andere aansluitingen met een watermeter groter van Ø 20 mm: kostende prijs

e) In de forfaitaire tarieven voor de nieuwe aansluitingen onder a) en b) hierboven is 2 meter leiding in het eigendom inbegreden; per bijkomende meter wordt 9,20 € aangerekend.

f) Het aansluiten van woongelegenheden vatbaar voor provinciale of gemeentelijke toelagen wordt  aangerekend tegen de kostende prijs.

g) Voordat tot de aansluiting wordt overgegaan dient 60% van de aansluitingskosten of van de geraamde kostprijs, met een minimum van 747,27 € te zijn betaald.

h) Kostende prijs:
    Kostprijs van de gebruikte materialen en gepresteerde werkuren, verhoogd met 20% voor de niet aanrekenbare bedrijfskosten.

Veranderingswerken aan de aansluiting

a) Verplaatsen van de watermeter: kostende prijs.

b) Verzwaren van de aansluiting: kostende prijs.

c) Bijplaatsen van een of meer watermeters:
    249,09 € per bijgeplaatste watermeter, uitgezonderd voor een teller voor gemeenschappelijk gebruik: kostende prijs.

WERKEN EN LEVERINGEN

Werken en leveringen tijdens de werkuren

a) Openen of afsluiten watertoevoer : 35,63 €

b) Herstellen bevroren watermeter:
    Ø 20mm: 173,76 €
    Ø: 386,70 €
    Grotere Ø: kostende prijs doch minstens 386,70 €

c) Aangetekende aanmaning: 9,12 €

Werken en leveringen buiten de werkuren

a) Openen of afsluiten watertoevoer: 70,19 €

b) Herstellen bevroren watermeter:
    Ø 20mm: 280,66 €
    Ø 30 en Ø 40mm: 564,29 €
    Grotere Ø: kostende prijs doch minstens 564,29 €

Kostprijs uurtarief: 35,63 €

BORGSOM VOOR STANDPIJP

De borgsom voor het huren van een standpijp bedraagt: 200 €en wordt terugbetaald wanneer de standpijp in goede staat terugbezorg wordt.

Na het terugbrengen van de standpijp zal een factuur opgemaakt worden voor het verbruikte water.
Huurgeld: 0,53 € per dag met een minimum van 10,60 € huurperiode.

De vermelde tarieven zijn gegeven ten titel van informatie ( laatst gewijzigd op 1 januari 2008 ) en zijn steeds vatbaar voor wijzigingen

Contact

AGSO - Waterbedrijf T Walletje 104 bus 101 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050 44 25 00 050 44 25 20  waterbedrijf@agsoknokke-heist.be http://agsoknokke-heist.be/waterbedrijf.aspx