't Walletje (derde fase)

Projectbenaming : 't Walletje (derde fase)

Omschrijving : Creëren van nieuwe lokale bedrijvigheid door inrichting van de derde fase van het lokaal bedrijventerrein, met inbegrip van een lokaal bedrijvencentrum en een bedrijfsverzamelgebouw. Timing 2008-2016. Projectleider: Rudi Neirynck

Partners/Werkingsgebied: Gemeente Knokke-Heist, publieke en vergunningsverlenende overheden, agentschap economie.

Beleidsdoelstelling : OD 700.

Stand van zaken : 

Het RUP voor de uitbreiding van de derde fase van 't Walletje werd door de Bestendige Deputatie goedgekeurd op 31 juli 2008 (RP/DEP/08/227).

De onteigeningsmachtiging werd door Minister van Binnenlands Bestuur, stedenbeleid, wonen en inburgering op 3/2/2009 goedgekeurd en inmiddels zijn alle gronden verworven.

Vorige mijlpalen:

 • afsluiten van een bijzondere samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Knokke-Heist (gerealiseerd)

 • opmaak RUP en onteigeningsplan (gerealiseerd)

 • verwerven (onteigenen) van gronden derde fase (gerealiseerd)

 • aanbesteding ontwerper wegenis (uitgevoerd)

 • aanbesteding ontwerper bedrijvencentrum en bedrijfsverzamelgebouw (uitgevoerd)

 • subsidies inrichting bedrijventerrein en pleinaanleg (vast belofte van toelage)

 • aanbesteding uitvoerder wegenis (uitgevoerd)

 • aanbesteding uitvoerder bouw bedrijvencentrum en bedrijfsverzamelgebouw (in uitvoering)

 • toewijzing kavels (uitgevoerd)

 • eerste verkopen kavels (in uitvoering)

 • aanleg wegenis (in uitvoering)

 • goedkeuring ontwerp bedrijvencentrum en bedrijfsverzamelgebouw (uitgevoerd)

 • aanvragen en verkrijgen vergunning bedrijvencentrum en bedrijfsverzamelgebouw (uitgevoerd)

 • mededingingsprocedure tot het toewijzen van de bouwwerken bedrijvencentrum en bedrijfsverzamelgebouw (in uitvoering)