T schap

 

Artikel 1.
Onderstaande maatregelen zijn van kracht op woensdag 28 juni 2017

 

Art. 2.
Er wordt enkel plaatselijk verkeer toegelaten in de Herfststraat, en  ter hoogte van huisnummer 2 wordt een tent opgebouwd op de rijbaan, waardoor op dit punt geen verkeer mogelijk is.

Signalisatie: verkeershekken met teken C3 en onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” op de toegangswegen en  verkeerstekens C 3 ter hoogte van huisnummer 2.

 

Art. 3.
Het parkeren is verboden

- in de Herfststraat,  vanaf huisnummer 8 tot het kruispunt met de Vredestraat.
Signalisatie: verkeerstekens E1

Art. 4.
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 5.
Afschriften hiervan zullen worden toegestuurd aan:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De Korpschef van de Lokale Politie Damme/ Knokke Heist;
-De postoverste van de brandweer Knokke-Heist, hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

 

 

 T Schap

 

 

Datum goedkeuring: 23 mei 2017

Datum bekendmaking: 23 mei 2017