Summerdrink Heulebrug

Artikel 1.
Onderstaande maatregelen zijn van kracht op zaterdag 05/08/2017.

van 17.00 uur tot middernacht.

 

Art. 2.
Er wordt enkel plaatselijk verkeer toegelaten in Slipsteek, het gedeelte tussen Bakboord en Breed Veertien.

Signalisatie: verkeershekken met teken C3 en onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”  .

 

Art. 3.
Het parkeren is verboden in :

-Slipsteek 

-het plein ter hoogte van Roergang/Sloep

Signalisatie: tekens E1

Art. 4.
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 5.
Afschriften hiervan zijn opvraagbaar en beschikbaar voor:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De Korpschef van de Lokale Politie Damme/Knokke-Heist;
-De postoverste van de brandweer, hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

 

 Besluit Summerdrink Heulebrug

 

Plan Heulebrug

 

Datum goedkeuring: 4 augustus 2017

Datum bekendmaking: 4 augustus 2017