Summer Carnaval

 

Artikel 1.
Onderstaande maatregelen zijn van kracht vanaf  vrijdag  18/08/2017 tot en met zondag 20/08/2017:

 

Art. 2.
Er is  geen verkeer toegelaten in de Pannestraat, tussen de Noordstraat en de Moefe.   Omleiding wordt bewegwijzerd.

Signalisatie: verkeershekken met verkeersteken C 3 en omleidingsborden F 41

 

Art. 3.
Het stilstaan en parkeren is verboden:

- in de Pannestraat, tussen de Noordstraat en de Steenstraat .
Signalistie: verkeerstekens E3

Art. 4.
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 5.
Afschriften hiervan zijn beschikbaar en opvraagbaar voor volgende instanties:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De Korpschef van de Lokale Politie Damme/ Knokke Heist.

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

-De postoverste van de brandweer, hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen.

 Plan Summer Carnaval

 

 

Besluit Summer Carnaval

 

Datum goedkeuring: 4 augustus 2017

Datum bekendmaking: 4 augustus 2017