Speelpleinwerking

Inschrijvingen worden geregeld via een Kom!pas dat het kind steeds bij zich draagt via een badgehouder. Deze Kom!pas bevat alle persoonlijke gegevens, inschrijvingsgegevens enz...
Een Kom!pas is een persoonlijke kaart en moet voor de aanvang van het speelplein worden aangekocht in De Marge tegen de prijs van 2 euro.
De ouder van het kind zal afhankelijk van deelname, periodiek een factuur ontvangen waarin alle deelnamekosten  zullen staan. Op elk plein wordt er gratis water voorzien, eigen drank kan steeds worden meegebracht!

De gemeentelijke vakantiespeelpleinen zijn alle schoolvakanties toegankelijk:
ma-vr 9-12 uur en van 13.30-16.30 uur.
Er is op elk speelplein opvang voorzien van 7.45u-18.15u.
Onze gemeente heeft 4 speelpleinen :

't Plein (Fosgebouw)
Kinderen van 1e leerjaar tot 13 jaar
Smedenstraat 125  tel. : 050 606 735

De Korenbloem
voor kinderen van 2,5 jaar (zindelijk) tot 13 jaar
Breed Veertien 25 tel. : 050 512 775
(kinderen met een beperking kunnen hier terecht, indien geschikte monitoren worden gevonden / onder voorbehoud)

De Blekker
voor kleuters van 2,5 jaar (zindelijk) tot laatste kleuterklas
Van Steenestraat tel. : 050 630 861

De Speelpelle (enkel in de grote vakantie)
voor kinderen van 2,5 jaar (zindelijk) tot 13 jaar
Dorpsstraat 60-62

Inlichtingen : Jeugdcentrum De Marge,
E. Verheyestraat 16 tel. : 050 630 800
www.jeugd.knokkeheist.be

Contact

Jeugd Edward Verheyestraat 16 B-8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050 630 800  jeugd@knokke-heist.be http://jeugd.knokke-heist.be