Revalidatiecentra

Revalidatiecentrum AZ Zeno, Campus Knokke-Heist
Graaf Jansdijk 162
tel.: 050 63 31 11
tel.: 050 63 39 30  

Locomotorische en neurologische revalidatie: kine - fysio - hydro - ergotherapie - logopedie, cardiale revalidatie, tergumed rug- en nekschool, ademhalingsrevalidatie, relaxatietherapie, prenatale en postnatale gymnastiek, bekkenbodemre-educatie, craniomandibulaire revalidatie, obesitascentrum, rookstopbegeleiding. 

 

 

Vzw Centrum van de Oostkust voor Revalidatie en Welzijnszorg
Heistlaan 123
8300 Knokke-Heist
directie: Siska Cauwe - Tine Desmet   

- Revalidatiecentrum voor kinderen met een complexe leerstoornis De Klinker
  tel.: 050 53 05 20 
  fax: 050 53 05 24  

 

 

- Dagcentrum voor volwassenen met een handicap Het Baken                              
  tel.: 050 53 05 26                                                
  e-mail: bert.roelandts@cvdo.be   

 

- Aankoop en aanpassing van hoorapparatuur - Technisch Advies Het Hoorcentrum           
  tel.: 050 53 05 29                       
  e-mail: kathleen.scherens@cvdo.be   

 

- Semi-internaat voor kinderen met een handicap - van 0-12 jaar Het Vlot
   tel.: 050 42 33 44 
   e-mail: rose.claeys@cvdo.be

 

 

- Speel-o-theek: uitlenen van en advies rond speelgoed De Wip                           
   tel.: 050 53 97 45                         
   e-mail: speelotheek@skynet.be   

 

 

- Hulp aan huis door middel van dienstencheques Thuishulp                                          
  tel.: 050 53 05 40                                                         
  gsm: 0473 68 04 48                              
  e-mail: lode.vanmechelen@cvdo.be

Contact

Secretarie Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 100 +32 50 630 159  knokke-heist@knokke-heist.be