Rentetoelage hinder openbare werken

Om het tijdelijk inkomstenverlies op te vangen, kunnen handelaars een nieuw overbruggingskrediet afsluiten. Om zo'n krediet goedkoper te maken, komt de Vlaamse overheid tussenbeide in de rentelast. Als de openbare werken minder dan een jaar duren, bedraagt de tussenkomst 80% van de jaarlijkse rentevoet. Als de openbare werken minstens een jaar duren, bedraagt de tussenkomst 100% van de jaarlijkse rentevoet. Op die manier wordt het overbruggingskrediet zo goed als gratis. Er geldt een maximaal jaarlijks steunpercentage van 8% van het geleende bedrag.

De meeste zelfstandigen en kmo's die duidelijk hinder ondervinden van openbare werken komen in aanmerking.

Ze moeten wel aan enkele voorwaarden voldoen (cf. folder/website). Aanvraag gebeurt via een formulier en dient uiterlijk 6 maanden na het beëindigen van de openbare werken gedaan te worden.

In bijlage alvast de folder.

Website:
Voor alle info betreffende het wettelijk kader, het downloaden van modelformulieren en standaarddocumenten klik op deze link

Contact

Secretarie Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 100 +32 50 630 159  knokke-heist@knokke-heist.be